Thầy Trưởng khoa phát bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư Lê Tấn Phúc, đạt kết học học tập loại Xuất sắc.

CHÚC MỪNG CÁC TÂN KỸ SƯ TỐT NGHIỆP KHÓA 2008 - 2012

 

Thầy Trưởng khoa phát bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư Lê Tấn Phúc, đạt kết học học tập loại Xuất sắc.

 

Phát bằng tốt nghiệp cho các tân kỹ sư , đạt kết học học tập loại Giỏi.

 

Số lần xem trang: 12218
Nhập ngày: 24-01-2013
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2017

HÌNH ẢNH LỄ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC 2012

Liên kết doanh nghiệp