KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ

THÔNG BÁO

Khoa thông báo cho tất cả các bạn sinh viên hệ niên chế đã đăng ký môn học trong học kỳ II, năm học 2012-2013. Việc đăng ký môn học cho các bạn đã hoàn tất. Đề nghị các bạn nhanh chóng lên đóng tiền học phí tại Phòng Kế hoạch tài chính của Trường.

 

 

Số lần xem trang: 12391
Nhập ngày: 23-01-2013
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2013