THÔNG BÁO
(V/v điều chỉnh thanh toán giờ giảng HK1 năm 2012-2013
Quý thầy cô xem bảng tính giờ giảng cá nhân tại đây. Rất mong quý thầy cô xem xét và nếu có gì điều chỉnh vui lòng báo lại cho giáo vụ Khoa trước ngày 09/01/2013.
Khi điều chỉnh quý thầy cô lưu ý các vấn đề sau:
1.     Tên giáo viên giảng dạy môn học.
2.     Hệ số lớp đông.
3.     Số tiết lý thuyết, số nhóm thực tập.
4.     Tính giờ chấm thi vấn đáp hay thi viết.
5.     Giảm trừ giờ nghĩa vụ theo chức vụ.
6.     Hệ số học hàm, học vị, trừ giờ nghĩa vụ.
 
Trân trọng.
 
Ngày 24 tháng 12 năm 2012
      TL. Giáo vụ Khoa
         Lê Đình Quang

Số lần xem trang: 12377
Nhập ngày: 24-12-2012
Điều chỉnh lần cuối: 24-12-2012