Đoàn trường gửi các bạn Đoàn viên - Thanh niên tài liệu học tập 6 bài lý luận chính trị và ngân hàng câu hỏi ôn tập.
Chúc các bạn thi tốt và đạt kết quả cao.

Số lần xem trang: 12366
Nhập ngày: 21-11-2012
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp