ĐH NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
***
 
 
 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2012

 
THÔNG BÁO
V/v “Thời gian thu – chi tiền đăng ký học lại HKI năm học 2012 – 2013”
(Đối với sinh viên chính quy từ khóa 2007 trở về trước và sinh viên hệ vừa học vừa làm”
 
-         Thời gian thu: từ 08 giờ ngày 24/09/2012 đến 16 giờ ngày 28/09/2012
-         Địa điểm: Phòng kế hoạch – Tài chính (phòng 11B + Phòng 15 + Phòng 19) – khu Thiên Lý.
-         Mức thu:
Hệ đào tạo                 Mức thu
Chính quy                   122.000 đồng/1ĐVHT
Chính quy                   210.000 đồng/1ĐVHT (Đối với các môn tốt nghiệp)
VHVL             218.000 đồng/1ĐVHT
VHVL             315.000 đồng/1ĐVHT (Đối với các môn tốt nghiệp)
-         Thời gian chi trả: từ ngày 01/10/2012 đến ngày 05/10/2012
Những trường hợp do sinh viên đăng ký sai mã số môn học sẽ được chi trả lại tiền, sinh viên liên hệ P.Đào tạo để hủy mã số môn học đã đăng ký sai, sau đó mang biên lai đã đóng tiền đến P.KHTC để nhận lại tiền.
Sau Thời gian trên, Phòng kế hoạch tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết mọi khiếu nại.
 
Trân trọng thông báo!
                                                                                                                 
                                                                                   PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
                                                                                                    HUỲNH HỒNG

Số lần xem trang: 12370
Nhập ngày: 28-09-2012
Điều chỉnh lần cuối: