Hạn cuối nộp kết quả Rèn luyện sinh viên HK 2 năm học 2012: 16g ngày 29/06/2012.

Các lớp chưa nộp tranh thủ nộp gấp.

Mọi trường hợp trễ hạn không được giải quyết, và toàn bộ sinh viên lớp nộp trễ hoặc không nộp bị điểm 0 và xếp loại KÉM.

Trợ lý QLSV Khoa

Số lần xem trang: 2314