THÔNG BÁO
(V/v đăng ký môn học, đăng ký học lại học kỳ 3 năm học 2011-2012)
 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo học kỳ 3 năm học 2011-2012 như sau:
1. Thời gian đăng ký:
* Đối với sinh viên chính quy học theo học chế tín chỉ (Khóa 2008,2009,2010,2011)
1.1. Đăng ký chính thức:
 
Từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2012.
1.2. Đăng ký bổ sung:
 
Từ ngày 17 đến 21 tháng 4 năm 2012.
* Đối với sinh viên chính quy từ khóa 2007 trở về trước và sinh viên hệ vừa làm vừa học tất cả các khóa (học lại)
- Đăng ký  từ ngày 24 tháng 4 đến 13 tháng 5 năm 2012.
- Đóng học phí học lại trực tiếp tại trường từ ngày 22 tháng đến 25 tháng 5 năm 2012.
 * Sinh viên học lại phải đóng học phí đúng thời nêu trên mới được chấp nhận kết quả đăng ký
 
2. Cách thức đăng ký: Đăng ký online tại địa chỉ http://aao.hcmuaf.edu.vn/ 
Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký trước khi đăng ký.
 
3. Một số lưu ý:
-         Sinh viên liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.
-         Các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký. Chương trình đăng ký không cấm SV đăng ký nhưng khi học sinh viên sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức.
 
Trân trọng thông báo.

Số lần xem trang: 12389
Nhập ngày: 13-03-2012
Điều chỉnh lần cuối: