Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 150
Toàn hệ thống: 1256
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
-------------
Số: 32/TB-KHTC-ĐHNL
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Tp.HCM, ngày 13 tháng 2 năm 2012
 
THÔNG BÁO
V/v: “Thời gian đóng học phí HK2/2011 – 2012”
 
Theo thông báo số 2141/TB-ĐT-ĐHNL ngày 19/10/2011 V/v đăng ký môn học, đăng ký học lại HK2/2011 – 2012, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo về thời gian đóng tiền học phí như sau:
1.     Thời gian nộp tiền: từ ngày ra thông báo đến 16g ngày 16/03/2012
2.     Hình thức nộp tiền: Nộp tiền học phí qua tài khoản ngân hàng
 
Hệ đào tạo                                Số tài khoản                                         Tên ngân hàng
Chính quy                                 31410000393114                                  BIDV
 
Ghi chú: Sau thời hạn trên, P.KHTC chốt danh sách sinh viên và chuyển đến các đơn vị liên quan. Mọi vấn đề liên quan sẽ không được giải quyết như: không có tên không danh sách dự thi học kỳ, không được công nhận điểm thi.
 
Kính đề nghị các khoa/Bộ môn trực thuộc thông báo đến sinh viên để thực hiện theo nội dung này.
 
Trân trọng thông báo!
 
PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH
 
 

Số lần xem trang: 12108
Điều chỉnh lần cuối:

THÔNG BÁO, TIN TỨC

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 (Khóa 2021) (02-08-2021)

CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC HK1 NH2020-2021 (20-04-2021)

HƯỚNG DẪN XÓA CẢNH BÁO HỌC VỤ LẦN 3 (09-06-2020)

LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA NĂM 2019 (06-12-2019)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC PHẦN THAY THẾ (05-12-2019)

Thông báo cảnh báo học vụ - buộc thôi học trong học kỳ II năm 2018 – 2019 (22-11-2019)

Thông báo cấp bảng điểm năm học cho SV 2018 (22-10-2019)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH ĐIỆN - MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2019 (04-09-2019)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018) (16-11-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba chín tám sáu ba

Xem trả lời của bạn !