Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 161
Toàn hệ thống: 1284
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO SỐ 2
V/v nhắc nhở về đánh giá kết quả RLSV học kỳ I/2011-2012
 
Theo thông báo số 1 về đánh giá kết quả RLSV học kỳ I/2011-2012. Thời hạn nộp là ngày 06/01/2012. Nhưng đến nay, một số lớp nộp không đầy đủ hoặc chưa nộp.
Cụ thể như sau:

STT
Lớp
Nộp file cá nhân
File tổng kết
Biên bản hợp lớp
1
DH08CK
x
x
x
2
DH08CD
x
Chưa nộp
x
3
DH08NL
x
Chưa nộp
x
4
DH08OT
x
x
x
5
DH08TD
x
Chưa nộp
x (thư ký chưa ký tên)
6
DH09CC
x
Chưa nộp
Chưa nộp
7
DH09CK
x
Chưa nộp
x
8
DH09CD
x
Chưa nộp
x
9
DH09NL
x
Chưa nộp
x
10
DH09OT
x
x
x
11
DH09TD
x
Chưa nộp
x
12
CD10CI
x
Chưa nộp
Chưa nộp
13
DH10CC
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
14
DH10CK
x
Chưa nộp
x ( chưa ai ký)
15
DH10CD
Chưa nộp
x (nhưng không có điểm RLSV)
x
16
DH10NL
x
x
x
17
DH10OT
x
Chưa nộp
x
18
DH10TD
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
19
CD11CI
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
20
DH11CC
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
21
DH11CK
Chưa nộp
Chưa nộp
Chưa nộp
22
DH11CD
x
x
x
23
DH11NL
x
Không cần nộp
Không cần nộp
24
DH11OT
x
Chưa nộp
x (Sai mẫu)
25
DH11TD
x
Không cần nộp
Không cần nộp

Đề nghị các lớp chưa nộp, nộp chưa đầy đủ, sai mẫu,… nhanh chóng hoàn thành và nộp xong trước ngày 06/02/2012.
            - Gửi biên bản và kết quả xếp loại điểm rèn luyện của lớp (tất cả các file bảng điểm cá nhân – Excel và danh sách kết quả điểm rèn luyện của cả lớp có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm) về Khoa.
 Địa điểm nộp: Phòng 8, Văn phòng Khoa Cơ khí (gặp thầy Trường)
 
Nay thông báo./.
 
Ngày 02 tháng 2 năm 2012
Khoa Cơ khí – Công nghệ

Số lần xem trang: 12104
Điều chỉnh lần cuối: 03-02-2012

THÔNG BÁO, TIN TỨC

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 (Khóa 2021) (02-08-2021)

CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC HK1 NH2020-2021 (20-04-2021)

HƯỚNG DẪN XÓA CẢNH BÁO HỌC VỤ LẦN 3 (09-06-2020)

LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA NĂM 2019 (06-12-2019)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC PHẦN THAY THẾ (05-12-2019)

Thông báo cảnh báo học vụ - buộc thôi học trong học kỳ II năm 2018 – 2019 (22-11-2019)

Thông báo cấp bảng điểm năm học cho SV 2018 (22-10-2019)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH ĐIỆN - MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2019 (04-09-2019)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018) (16-11-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bảy hai không bốn

Xem trả lời của bạn !