Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 165
Toàn hệ thống: 1427
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
                                    Tp.Hồ Chí minh, ngày 28  tháng11 năm 2011
 
 
THÔNG BÁO
(Về việc tham dự Olympic cơ học toàn quốc lần thứ XXIV – 2012)
 
 
Olympic cơ học toàn quốc lần thứ 24 sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2012.
Khoa Cơ khí – Công nghệ sẽ tổ chức bồi dưỡng tham dự 3 môn:
1.     Cơ học lý thuyết
2.     Sức bền vật liệu
3.     Ứng dụng tin học trong cơ học (trong môn chi tiết máy)
Sinh viên tham dự, liên hệ tại bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Cơ khí – Công nghệ (gặp Thầy Đỗ Hữu Toàn) đăng ký.
Thời gian đăng ký từ ngày 03/12/2011 đến hết ngày 07/01/2012.
Trân trọng thông báo.
                                                   
                                                                                               TRƯỞNG KHOA
                                                                                                                                PGS.TS.Trần Thị Thanh

Số lần xem trang: 12112
Điều chỉnh lần cuối:

THÔNG BÁO, TIN TỨC

CHÀO MỪNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 (Khóa 2021) (02-08-2021)

CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC HK1 NH2020-2021 (20-04-2021)

HƯỚNG DẪN XÓA CẢNH BÁO HỌC VỤ LẦN 3 (09-06-2020)

LỊCH TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI CẤP CTĐT THEO TIÊU CHUẨN AUN-QA NĂM 2019 (06-12-2019)

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC PHẦN THAY THẾ (05-12-2019)

Thông báo cảnh báo học vụ - buộc thôi học trong học kỳ II năm 2018 – 2019 (22-11-2019)

Thông báo cấp bảng điểm năm học cho SV 2018 (22-10-2019)

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH ĐIỆN - MÁY MÓC THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP - TỰ ĐỘNG HÓA VIỆT NAM 2019 (04-09-2019)

Hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập (24-05-2019)

DANH SÁCH CẢNH BÁO HỌC VỤ - BUỘC THÔI HỌC (HK2 - NH2017-2018) (16-11-2018)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba không sáu sáu chín

Xem trả lời của bạn !