SƠ ĐỒ CÂY CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ

 

A. KHÓA 2020 (new)

             1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

        + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

        + Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chất lượng cao)

3. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

5. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kĩ thuật ôtô

7. Công nghệ kĩ thuật năng lượng tái tạo

 

B. KHÓA 2018

             1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

        + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

        + Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật cơ khí (chất lượng cao)

3. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

4. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

5. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

6. Công nghệ kĩ thuật ôtô

C. KHÓA 2017 trở về trước

Các ngành đào tạo đại học:

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí, gồm các chuyên ngành:

        + Cơ khí chế biến bảo quản NSTP

        + Cơ khí nông lâm

2. Công nghệ kĩ thuật nhiệt (Công nghệ nhiệt lạnh)

3. Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa (Điều khiển tự động)

4. Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử

5. Công nghệ kĩ thuật ôtô

Các ngành đào tạo cao đẳng:

1. Công nghệ kĩ thuật cơ khí

 

 

Số lần xem trang: 13989
Nhập ngày: 16-11-2011
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2020