TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO
V/v: Nộp KLTN và CD KLTN các lớp Khóa 2007
 
            Theo yêu cầu của Thư viện Trường và Thư viện Khoa CK, Sinh viên thực hiện KLTN phải nộp:
- 03 bản Khóa luận tốt nghiệp (mỗi bản cho Thư viện Trường, Thư viện Khoa và GVHD)
- 02 CD Luận văn tốt nghiệp của SV chỉ chứa 1 file Word chứa toàn bộ nội dung luận văn (giống như quyển Luận văn đã nộp).
            Tuy nhiên, một số SV nộp không đúng yêu cầu bên trên. Nay thông báo cho các bạn SV có tên sau nhanh chóng nộp theo yêu cầu bên dưới trước ngày 17/11/2011.

STT
Họ và Tên
Lớp
Nội dung
1
Võ Ngọc Quân
Trần Minh Tùng
DH07NL
Nộp thiếu 01 CD KLTN

Lưu ý: Các bạn chưa hoàn thành việc nộp KLTN và CD, thì các thủ tục để nhận bằng tốt nghiệp đều không thực hiện.
KHOA CƠ KHÍ

Số lần xem trang: 2313