KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
 
THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI VỚI BAN CHỦ NHIỆM KHOA
VÀ KHEN THƯỞNG – PHÁT HỌC BỔNG SINH VIÊN
NĂM HỌC 2010 – 2011
 
I.                   MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1.      Mục đích:
-         Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của tuần sinh hoạt sinh viên đầu khóa, đầu năm của nhà trường.
-         Tạo điều kiện để Ban chủ nhiệm Khoa và sinh viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi những vấn đề liên quan trong Nhà trường nhằm xây dựng “Môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh – Sinh viên tích cực”.
2.      Yêu cầu:
-         Toàn thể sinh viên các lớp thuộc khoa CK-CN tham dự.
-         Toàn thể tân sinh viên Khoa, khóa 2011 tham dự
II.                THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
1.      Thời gian: từ 13g00 đến 16g00 ngày 8 tháng 10 năm 2011 (Thứ Bảy).
2.      Địa điểm: Hội trường P.100 nhà Phượng Vỹ.
III.             THÀNH PHẦN THAM DỰ
-         Đại diện Ban giám hiệu nhà trường
-         Ban chủ nhiệm Khoa Cơ khí – Công nghệ
-         Chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Khoa
-         Các thầy trưởng Bộ môn, thầy cô giáo trong khoa.
-         Toàn thể sinh viên Khoa Cơ khí – Công nghệ
IV.              NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
-         Đón tiếp đại biểu
-         Văn nghệ chào mừng
-         Nghi thức khai mạc, BTC thông báo nội dung chương trình
-         Chương trình đối thoại trực tiếp giữa SV với BCN Khoa
-         Chương trình khen thưởng – phát học bổng NH 2010- 2011
-         Bế mạc.
 
Trân trọng thông báo./.

BCN Khoa CK – CN

Số lần xem trang: 12401
Nhập ngày: 05-10-2011
Điều chỉnh lần cuối: 05-10-2011