ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP. HỒ CHÍ MINH
   BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                            ***                                 Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2011 
                                 Số: 13 /TB-ĐTN
 
 
THÔNG BÁO
V/v tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh năm 2011
______
 
Thực hiện công tác tuyển chọn sinh viên tham gia coi thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011, Đoàn trường và các Đoàn khoa/bộ môn đã chọn ra danh sách 630 sinh viên tham gia tập huấn do trường tổ chức (danh sách đính kèm). Nay Văn phòng Đoàn trường thông báo đến Thường trực các Đoàn khoa/bộ môn và sinh viên nằm trong danh sách coi thi tuyển sinh những nội dung như sau:
1.      Về lịch công tác tuyển sinh 2011:
Ngày
Nội dung
Đối tượng
Địa điểm
28/6/2011
Tập huấn đợt 1 cho sinh viên đăng ký coi thi tuyển sinh
- Sinh viên
- Thường trực Đoàn khoa/bộ môn
PV100
29/6/2011
Tập huấn đợt 2 cho sinh viên đăng ký coi thi tuyển sinh
- Sinh viên
- Thường trực Đoàn khoa/bộ môn
PV100
3 – 5/7/2011
Tuyển sinh khối A
- Sinh viên được chọn
Theo phân công của HĐTS
8 – 10/7/2011
Tuyển sinh khối B, D
- Sinh viên được chọn
Theo phân công của HĐTS
2.      Nhiệm vụ của Thường trực Đoàn khoa/bộ môn:
-         Thông báo rộng rãi về danh sách được tham gia tập huấn, thời gian, địa điểm tập huấn đến các chi Đoàn và các sinh viên được chọn.
-         Cung cấp mẫu Giấy cam kết cho sinh viên được chọn.
-         Bố trí 02 cán bộ Đoàn khoa/bộ môn tại PV100 lúc 14h00 ngày 28/6/2011 và 13h30 ngày 29/6/2011 để hỗ trợ Đoàn trường thực hiện công tác điểm danh (nội dung cụ thể sẽ được thông báo vào 14h00 ngày 28/6/2011).
3.      Nhiệm vụ của sinh viên có tên trong danh sách tập huấn:
·        Tham gia tập huấn đầy đủ theo lịch sau:
Thời gian
Địa điểm
Nội dung
14h30 ngày 28/6
P100
Tìm hiểu những nội dung cơ bản về kỳ thi tuyển sinh 2011 và nộp phiếu cam kết tham gia công tác tuyển sinh
13h30 ngày 29/6
P100
- Phổ biến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ coi thi
- Giải thích thắc mắc của sinh viên và nhấn mạnh một số điểm quan trọng trong công tác coi thi tuyển sinh
·        Tham gia coi thi theo phân công của HĐTS:
Ghi chú:
-         Các sinh viên không thể coi thi theo sự phân công của Hội đồng Tuyển sinh không được tự ý bỏ tập huấn, bỏ coi thi, nếu không sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường (từ hạ bậc điểm rèn luyện trở lên).
-         Mọi trường hợp xin nghỉ tập huấn hoặc nghỉ coi thi phải làm đơn có xác nhận của Bí thư Đoàn khoa và Ban chủ nhiệm khoa gửi lên Đoàn trường trước ngày 28/6/2011.
-         Không giải quyết việc chuyển đợt coi thi.
·        Thực hiện phiếu cam kết (theo mẫu đính kèm)
Thời gian nộp: Sau buổi tập huấn thứ nhất (ngày 28/6/2011).
Cách thức nộp: Theo đơn vị khoa.
Vì tính chất quan trọng của công tác tuyển sinh, đề nghị Thường trực các Đoàn khoa/bộ môn và các sinh viên có tên thực hiện đúng theo thông báo. Mọi trường hợp vắng không có lí do hoặc không thực hiện đúng theo cam kết sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật do Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật nhà trường quyết định.
Mọi thông tin và thắc mắc liên hệ Đỗ Xuân Hồng (số điện thoại 0907 236 449).
Trân trọng thông báo.
 
 
                                                         TL. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

                                                                                        

 


DANH SÁCH SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN

THAM GIA TẬP HUẤN COI THI TUYỂN SINH NĂM 2011
 

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
MSSV
ĐTDĐ
EMAIL
ĐỢT TUYỂN SINH
1
Nguyễn Đức Tài
DH07CD
07153073
01689593494
07153073@st.hcmuaf.edu.vn
1
2
Phạm Ngọc Hưng
DH07CK
07118006
01674567480
07118006@st.hcmuaf.edu.vn
1
3
Lê Quang Trí
DH08OT
08154036
0906869190
08154036@st.hcmuaf.edu.vn
1
4
Võ Huy Thịnh
DH07TD
07138011
0949480230
07138011@st.hcmuaf.edu.vn
1
5
Võ Thị Ngọc Lợi
DH07CC
07119017
01686099479
07119017@st.hcmuaf.edu.vn
1
6
Tô Công Linh
DH07NL
07137038
01668400430
07137038@st.hcmuaf.edu.vn
1
7
Trần Công Đạt
DH07NL
07137021
0935178632
07137021@st.hcmuaf.edu.vn
1
8
Trần Ngọc Đăng
DH08OT
08154006
0979171410
08154006@st.hcmuaf.edu.vn
1
9
Nguyễn Văn Sự
DH08CK
08119005
01688791496
08119005@st.hcmuaf.edu.vn
1
10
Lê Đình Danh
DH08TD
08138003
0906679862
08138003@st.hcmuaf.edu.vn
2
11
Nguyễn Văn Duy
DH07CC
07119002
01674572659
07119002@st.hcmuaf.edu.vn
2
12
Đặng Minh Chức
DH07CD
07153002
01682151650
07153002@st.hcmuaf.edu.vn
2
13
Hồ Chí Cường
DH07CD
07153050
0988198890
07153050@st.hcmuaf.edu.vn
2
14
Nguyễn Hoàng Phương Quang
DH07CD
07153033
0937998588
07153033@st.hcmuaf.edu.vn
2
15
Nguyễn Thanh Tồng
DH07CD
07153038
0977347620
07153038@st.hcmuaf.edu.vn
2
16
Trương Văn Cường
DH07CD
07153005
01265718537
07153005@st.hcmuaf.edu.vn
2
17
Huỳnh Hữu Trí
DH07CK
06118034
01688451088
06118034@st.hcmuaf.edu.vn
2
18
Huỳnh Ngọc Hòa
DH07NL
07137028
0933854930
07137028@st.hcmuaf.edu.vn
2
19
Nguyễn Phan Thanh Trung
DH07NL
06137049
098402771
06137049@st.hcmuaf.edu.vn
2
20
Nguyễn Thị Viên
DH07NL
06137055
01212191404
06137055@st.hcmuaf.edu.vn
2
21
Mai Văn Khanh
DH07NL
07137035
01287536718
07137035@st.hcmuaf.edu.vn
2
22
Ngô Văn Phúc
DH07OT
07154026
01685504262
07154026@st.hcmuaf.edu.vn
2
23
Nguyễn Chí Hội
DH07OT
07154016
01696808162
07154016@st.hcmuaf.edu.vn
2
24
Trần Thanh Quang
DH07OT
07154028
0937355119
07154028@st.hcmuaf.edu.vn
2
25
Võ Như Lai
DH07OT
07154018
01696808151
07154018@st.hcmuaf.edu.vn
2
26
Phạm Duy An
DH07TD
07138001
0937872740
07138001@st.hcmuaf.edu.vn
2
27
Mai Thị Thùy Dân
DH08CK
08119003
0989207459
08119003@st.hcmuaf.edu.vn
2
28
Phạm Thị Mỹ Phương
DH08CK
08119002
01658351675
08119002@st.hcmuaf.edu.vn
2
29
Nguyễn Tấn Âu
DH08NL
08137050
0974764103
08137050@st.hcmuaf.edu.vn
2
30
Nguyễn Thành Tính
DH08NL
08137059
0983575212
08137059@st.hcmuaf.edu.vn
2
31
Nguyễn Tuấn Phong
DH08NL
08137005
0973356807
08137005@st.hcmuaf.edu.vn
2
32
Nguyễn Văn Đang
DH08NL
08137013
0985886317
08137013@st.hcmuaf.edu.vn
2
33
Ngô Hoàng Lộc
DH08OT
08154054
0973365871
08154054@st.hcmuaf.edu.vn
2
34
Võ Trung Len
DH08OT
08154013
0973858835
08154013@st.hcmuaf.edu.vn
2
35
Lê Kông Chí
DH08TD
08138033
0934768599
08138033@st.hcmuaf.edu.vn
2

 
Tổng cộng có: 35 Sinh viên

Số lần xem trang: 12393
Nhập ngày: 23-06-2011
Điều chỉnh lần cuối: 23-06-2011