Đây là danh sách sinh viên đăng ký gác thi tuyển sinh năm 2011.

Các bạn phải theo dõi lịch tập huấn gác thi từ P.Đào Tạo và Văn phòng Đoàn Trường.

Khi có danh sách chính thức, Khoa sẽ dán thông báo cho các bạn.

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
 
TP.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2011

 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ GÁC THI ĐẠI HỌC NĂM 2011
 

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
MSSV
CHỨC VỤ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
ĐTDĐ
EMAIL
1
Nguyễn Đức Tài
DH07CD
07153073
P.Bí thư ĐK
168 Nguyễn Kim, P6, Q10
01689593494
2
Phạm Ngọc Hưng
DH07CK
07118006
UVTV ĐK
Đường 18, LT-TĐ
01674567480
3
Lê Quang Trí
DH08OT
08154036
UVTV ĐK
Trại thực nghiệm, ĐHNL
0906869190
4
Võ Huy Thịnh
DH07TD
07138011
 
K. Tám gian, ĐHNL
0949480230
5
Võ Thị Ngọc Lợi
DH07CC
07119017
UVĐK
K. Tám gian, ĐHNL
01686099479
6
Tô Công Linh
DH07NL
07137038
UVĐK
LT-TĐ
01668400430
7
Trần Công Đạt
DH07NL
07137021
Lớp trưởng
984/13 Trường Sơn, LT-TĐ
0935178632
8
Trần Ngọc Đăng
DH08OT
08154006
Lớp trưởng
K. Tám gian, ĐHNL
0979171410
9
Nguyễn Văn Sự
DH08CK
08119005
UVĐK
76/24 Lê Văn Chí, LT-TĐ
01688791496
10
Lê Đình Danh
DH08TD
08138003
UVĐK
Đường 18, LT-TĐ
0906679862
11
Nguyễn Văn Duy
DH07CC
07119002
 
P 22C/A KTX ĐHNL
01674572659
12
Đặng Minh Chức
DH07CD
07153002
 
P 23C/A KTX ĐHNL
01682151650
13
Hồ Chí Cường
DH07CD
07153050
 
P 22F/F KTX ĐHNL
0988198890
14
Nguyễn Hoàng Phương Quang
DH07CD
07153033
 
P 21B/A KTX ĐHNL
0937998588
15
Nguyễn Thanh Tồng
DH07CD
07153038
 
Xưởng CK06, K.CK-CN
0977347620
16
Trương Văn Cường
DH07CD
07153005
 
Phường LT-TĐ
01265718537
17
Huỳnh Hữu Trí
DH07CK
06118034
 
P 22F/F KTX ĐHNL
01688451088
18
Huỳnh Ngọc Hòa
DH07NL
07137028
 
Đường 16, LT-TĐ
0933854930
19
Nguyễn Phan Thanh Trung
DH07NL
06137049
 
Bình Thạnh, Tp.HCM
098402771
20
Nguyễn Thị Viên
DH07NL
06137055
 
Bình Dương
01212191404
21
Mai Văn Khanh
DH07NL
07137035
 
KTX ĐHNL
01287536718
22
Ngô Văn Phúc
DH07OT
07154026
 
P 22F/F KTX ĐHNL
01685504262
23
Nguyễn Chí Hội
DH07OT
07154016
 
P 23C/A KTX ĐHNL
01696808162
24
Trần Thanh Quang
DH07OT
07154028
 
Phường LT-TĐ
0937355119
25
Võ Như Lai
DH07OT
07154018
 
Phường LT-TĐ
01696808151
26
Phạm Duy An
DH07TD
07138001
 
Phường LT-TĐ
0937872740
27
Mai Thị Thùy Dân
DH08CK
08119003
 
P 414/E KTX ĐHNL
0989207459
28
Phạm Thị Mỹ Phương
DH08CK
08119002
 
P 414/E KTX ĐHNL
01658351675
29
Nguyễn Tấn Âu
DH08NL
08137050
 
132 Nguyễn Văn Tăng
0974764103
30
Nguyễn Thành Tính
DH08NL
08137059
 
Làng ĐH Quốc gia
0983575212
31
Nguyễn Tuấn Phong
DH08NL
08137005
 
KTX ĐHNL
0973356807
32
Nguyễn Văn Đang
DH08NL
08137013
 
KTX ĐHNL
0985886317
33
Ngô Hoàng Lộc
DH08OT
08154054
 
Đường 17, LT-TĐ
0973365871
34
Võ Trung Len
DH08OT
08154013
 
KTX ĐHNL
0973858835
35
Lê Kông Chí
DH08TD
08138033
 
Đường 18, LT-TĐ
0934768599

 
 

 

Số lần xem trang: 2311