THÔNG BÁO
(V/v đăng ký môn học, đăng ký học lại học kỳ I năm học 2011-2012)
 
       Trường ĐHNL TPHCM thông báo về việc đăng ký môn học, đăng ký học lại cho tất cả sinh viên các hệ đào tạo học kỳ I năm học 2011-2012 như sau:
1. Thời gian đăng ký:
* Đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ (Khóa 2008,2009,2010)
1.1. Đăng ký chính thức:
- Đối với sinh viên chính quy khóa 2008: từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 10 tháng 07 năm 2011.
- Đối với sinh viên chính quy khóa 2009: từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 10 tháng 07 năm 2011.
- Đối với sinh viên chính quy khóa 2010: từ ngày 05 tháng 6 đến ngày 10 tháng 07 năm 2011.
1.2. Đăng ký bổ sung (lưu ý sinh viên chỉ được đăng ký thêm môn học, không được phép xóa môn học đã đăng ký và được chấp nhận trong đợt đăng ký chính thức) từ ngày 12 tháng 7 đến 21 tháng 7 năm 2011.
* Đối với sinh viên chính quy từ khóa 2007 trở về trước và sinh viên hệ vừa làm vừa học tất cả các khóa (học lại)
- Đăng ký  từ ngày 23 tháng 7 đến 04 tháng 8 năm 2011.
- Đóng học phí học lại trực tiếp tại trường từ ngày 08 tháng 08 đến 12 tháng 08 năm 2011.
 
2. Cách thức đăng ký: Đăng ký online tại địa chỉ http://aao.hcmuaf.edu.vn/  
Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn đăng ký trước khi đăng ký.
 
3. Một số lưu ý:
 
-         Sinh viên liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn chọn môn học.
-         Các môn học có điều kiện tiên quyết/học trước sinh viên phải học xong trong các học kỳ trước mới được đăng ký. Chương trình đăng ký không cấm SV đăng ký nhưng khi học sinh viên sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp nhận kiến thức.
-     Sau các thời hạn nói trên, sinh viên có nhu cầu đăng ký bổ sung phải có đơn xin đăng ký và nộp lệ phí đăng ký theo quy định của trường.
-     Sinh viên không đăng ký vào các lớp có mã DH11...(vì đây là các lớp dành cho khóa tuyển sinh 2011) trừ trường hợp môn học lại không còn lớp nào khác có mở. 
 Trân trọng thông báo

Số lần xem trang: 12386
Nhập ngày: 28-05-2011
Điều chỉnh lần cuối: 03-06-2011