TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM T. HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2010 - 2011

STT
Nội dung
Tổng số
Hình thức tuyển dụng
Chức danh
Trình độ đào tạo
 
 
 
 
 
 
Ghi chú
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
Giáo sư
 
Phó Giáo sư
Tiến
Thạc sĩ
Đại học
Cao đẳng
 
Trình độ khác
 
Tổng số giảng viên, cán bộquản lý và
nhân viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I
Giảng viên
59
 
 
 
2
7
28
17
1
5
 
1
Bộ môn Kỹ thuật cơ sở
13
 
 
 
1
2
5
4
 
2
 
2
Bộ môn Công thôn
8
 
 
 
 
 
4
1
 
3
 
3
Bộ môn Máy sau thu hoạch
10
 
 
 
 
3
2
4
1
 
 
4
Bộ môn Công nghệ nhiệt lạnh
8
 
 
 
1
1
3
3
 
 
 
5
Bộ môn Công nghệ Ô tô
6
 
 
 
 
 
5
1
 
 
 
6
Bộ môn Cơ điện tử
7
 
 
 
 
1
3
3
 
 
 
7
Bộ môn Điều khiển tự động
7
 
 
 
 
 
6
1
 
 
 
II
Cán bộ quản lý và nhân viên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
Ban chủ nhiệm khoa
3
 
 
 
1
2
1
 
 
 
 
2
Trưởng bộ môn
7
 
 
 
1
3
4
 
 
 
 
3
Nhân viên
2
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 

Số lần xem trang: 12345
Nhập ngày: 09-05-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo NH 2010 - 2011

Liên kết doanh nghiệp