TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA CƠ KHÍ-CÔNG NGHỆ
 
THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2010-2011
Ngành: Cơ khí Chế biến Nông Sản Thực Phẩm(Trình độ: Đại học)
 

STT
Nội dung
Hệ đào tạo chính quy
I
Điều kiện tuyển sinh
Thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Quy chế Tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo và các quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế này
II
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện…)
Thư viện điện tử: 14.550 đầu sách (74.785 bản), bình quân có 380 đầu sách ngành, 1000 máy tính nối mạng nội bộ và Internet.
 
Thể dục thể thao: 01 Nhà thi đấu và luyện tập thể thao đa năng (sức chứa 1000 người), 01 Sân vận động đa môn, 08 sân bóng chuyền, 01 sân bóng đá.
 
Giảng đường: có 05 khu giảng đường chính, với tổng diện tích 5.300 m2, gồm 86 phòng học đủ phương tiện nghe nhìn và 03 Hội trường với sức chức từ 300-550 người dành cho các hội thảo, hội nghị chuyên đề, sinh hoạt chính trị và các hoạt động văn hóa văn nghệ.
 
Phòng thí nghiệm: gồm 90 phòng với diện tích 6,600 m2.
III
Đội ngũ giảng viên
Giảng viên cơ hữu: (Tiến sĩ:03, Thạc sĩ: 04, Kỹ sư: 03)
IV
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học
- Các lớp đào tạo, huấn luyện ngoài giờ:
 
+ Trung Tâm Ngoại ngữ: tổ chức giảng dạy TOEFL, iBT, TOEIC, tiếng Anh giao tiếp, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin, tiếng Pháp giao tiếp và tổ chức thi cấp chứng chỉ A, B, C…
 
+ Trung Tâm tin học Ứng dụng: đào tạo và cấp chứng chỉ A, B và kỹ thuật viên tin học; tư vấn và hỗ trợ công nghệ thông tin (mạng máy tính, phần cứng phần mềm ứng dụng về quản lý, kế toán…).
 
- Các hoạt động Đoàn, Hội ( Câu lạc bộ Đội, Nhóm): tổ chức các sinh hoạt đội nhóm văn nghệ, thể dục thể thao, Câu lạc bộ cán bộ đoàn, các lớp “Kỹ năn mềm”, việc làm bán thời gian, các công tác xã hộ (hiến máu nhân đạo, vận động cứu trợ), Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học
 
- Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh Nghiệp: tư vấn, định hướng nghề nghiệp, tạo cơ hội cho sinh viên tiếp xúc với doanh nghiệp thông qua ngày hội việc làm, thông tin tuyển dụng , hỗ trợ học bỗng từ doanh nghiệp.
 
- Ký túc xá: Có 5 khu ký túc xá với tổng diện tích 6.637m2 gồm 360, sức chứa 3000 sinh viên.
 
- Vay vốn: thực hiện cho vay vốn theo quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/07/2007 của Thủ Tướng Chính Phủ.
 
- Miễn giảm học phí: Thực hiện theo nghị định số 149/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Thủ Tướng Chính Phủ.
 
- Học bỗng: Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007, sinh viên học khá giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn còn nhận học bổng tài trợ từ quỷ “ Đồng hành cùng sinh viên Đại học Nông Lâm TP. HCM” (2,5 tỷ đồng trong năm học 2009-2010) từ các doanh nghiệp và cựu sinh viên.
V
Yêu cầu về thái độ của người học
- Chấp hành nghiêm chỉnh Chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Pháp lệnh, Pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế cơ quan.
- Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
- Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn các ngành sản xuất công - nông nghiệp.
- Có tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Có tính thần hợp tác và tính cộng đồng trong công việc và đời sống.
- Có tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ được giao.
- Có bản lĩnh, tự tin, khẳng định năng lực đào tạo của bản thân.
 
VI
Mục tiêu kiến thức, kỷ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
  1. Kiến thức
- Thỏa mãn điều 17- Điều kiện xét tốt nghiệp theo quy chế 25/2006/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/06/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với khóa đào tạo theo niên chế) hoặc điều 27-Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp theo quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với khóa đào tạo theo hệ thống tín chỉ);
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mền về CAD/CAM – CNC, kỹ thuật lập trình PLC,…
- Có kiến thức của các quá trình, máy và thiết bị để sản xuất các chi tiết máy, máy cho các ngành sản xuất công – nông nghiệp, xử lý chất thải trong sinh họat và đời sống.
- Có kiến thức của các quá trình, máy và thiết bị để sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ – kinh tế giữa các công đoạn sản xuất.
- Các phương pháp thiết kế, các biện pháp tổ chức, vận hành, khai thác các máy móc và thiết bị sản xuất, bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, xử lý chất thải trong sản xuất và sinh họat.
- Các phương pháp thiết kế dây chuyền công nghệ, nhà máy phục vụ sản xuất công – nông nghiệp.
- Các kiến thức về bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất thuộc các lĩnh vực cơ khí, lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, lĩnh vực xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường.
  1. Kỹ năng
- Thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị, dây    chuyền sản xuất và các trang thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường,…
- Vận hành, khai thác, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường,…
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
- Trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo máy hay cơ khí phục vụ sản xuất.
- Xây dựng kế họach, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất thuộc các ngành chế tạo cơ khí, công nghiệp chế biến, xây dựng, hoá chất, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường…
  1. Trình độ Ngoại Ngữ
- Tiếng Anh đạt trình độ Trung cấp ( Đại học Nông lâm).
 
VII
Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ
- Chuyên viên kỹ thuật ở các doanh nghiệp, nhà máy, tổng công ty: sản xuất cơ khí chuyên dùng; sản xuất, chế biến nông sản, thực phẩm,
- Nghiên cứu viên tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu,
- Cán bộ giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, công nhân thuộc các chuyên ngành cơ khí.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lần xem trang: 12412
Nhập ngày: 09-05-2011
Điều chỉnh lần cuối:

Cam kết chất lượng đào tạo Ngành Cơ khí Chế biến Nông Sản Thực Phẩm

Liên kết doanh nghiệp