Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Khoa Cơ Khí – Công nghệ
 
DANH SÁCH THÍ SINH
THAM DỰ OLYMPIC CƠ HỌC TOÀN QUỐC LẦN THỨ 23
 
 
1) Cán bộ phụ trách:   - Trưởng đoàn: GVC. Ths. Đỗ Hữu Toàn
                                    - Phó đoàn      : GVC. Ths. Phạm Đức Dũng
2) Danh sách thí sinh dự thi

Số TT
Họ và tên
Giới tính
Ngày sinh
Tham gia giải đồng đội
 
Đội tuyển cơ học lý thuyết
01
02
03
Nguyễn Tuấn Phong
Nguyễn Thành Chung
Nguyễn Tiến Quyết
Nam
Nam
Nam
19-07-1990
18-08-1989
02-06-1990
 
 
Đội tuyển sức bền vật liệu
04
05
Phan Nguyễn Bích Trâm
Nguyễn Văn Huyền
Nữ
Nam
24-09-1990
17-08-1990
 
 
Đội ứng dụng tin học vào chi tiết máy
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Lê Tấn Phúc
Phan Nguyễn Bích Trâm
Huỳnh Thanh Thượng
Nguyễn Thanh Định
Nguyễn Ngọc Thu
Nguyễn Ngọc Hạnh
Ngô Quang Hưng
Đặng Tấn Vinh
Trần Quốc Đạt
Trần Vĩnh Hảo
Nam
Nữ
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
Nam
13-02-1990
24-09-1990
02-04-1990
06-08-1989
30-11-1989
15-06-1990
06-10-1990
01-08-1990
15-02-1989
27-08-1989
X
X
X
X
X
X
X
X
Dự bị
Dự bị

 

Số lần xem trang: 12375
Nhập ngày: 20-04-2011
Điều chỉnh lần cuối: