A. Căn cứ vào data đăng ký nhu cầu học lại của sinh viên, Phòng Đào tạo đã xử lý theo yêu cầu của sinh viên. Các sinh viên có thể xóa, thay đổi môn học đã được đăng ký. Đọc "Hướng dẫn đăng ký môn học" tại trang đăng ký môn học. Lưu ý: sinh viên học lại đăng ký vào nhóm môn học có ký hiệu là "L".

Thời gian xóa, điều chỉnh: từ ngày thông báo đến hết ngày 11/04/2011.

Thời gian đóng học phí: từ 18 đến 29 tháng 04 năm 2011.

Hình thức đóng học phí: trực tiếp,  tại phòng Kế hoạch tài chính, Trường ĐH NLTPHCM

B. Thông báo về việc kiểm tra kết quả đăng ký môn học
 
Còn khoảng 10 ngày nữa là hết hạn đăng ký môn học cho HK3 NĂM HỌC 2010-2011. Theo kiểm tra sơ bộ của phòng Đào tạo có nhiều sinh viên đã đăng ký không đúng quy định, như vậy kết quả ĐK sẽ không được công nhận. Nay đề nghị toàn thể sinh viên kiểm tra các vấn đề sau:
 
1.Đối với sinh viên chính quy khóa 2008, 2009: KIỂM TRA LẠI XEM ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐÚNG NHÓM MÔN HỌC (cột NMH trong chương trình đăng ký) HAY CHƯA, nếu bạn nào đăng ký vào nhóm "L" là KHÔNG ĐÚNG. Sau khi đăng ký xong các bạn vào lại chức năng Xem TKB nếu thấy có đủ thông tin về ngày học, tiết học, phòng học thì mới đúng quy định
2. Đối với sinh viên chính quy và VLVH (tại chức) các khóa từ 2007,2006 trở về trước đăng ký đúng mã số môn học mình còn nợ là được.
3. Đối với sinh viên hệ Vừa làm vừa học (tại chức) các khóa 2008,2009: đăng ký vào nhóm môn học (cột NMH trong chương trình đăng ký): "L".
 
Lưu ý: SV đăng ký sai quy định sẽ không có kết quả đăng ký sau khi phòng Đào tạo xử lý.
 
 
Trân trọng thông báo

 

Số lần xem trang: 2307