HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01/03/2011
 
 
THỂ LỆ THAM GIA CÁC VÒNG THI
“ TỰ HÀO SINH VIÊN NÔNG LÂM LẦN 2
 
I.Vòng 1: Cuộc thi “Sinh viên khỏe, năng động
1. Thời gian: 7h00ngày 13/03/2011           
2. Địa điểm: tập trung sân B KTX ĐH Nông Lâm
3. Hình thức :
-  Các đội tập trung và nhận giấy thông hành tại sân B
-   Lần lượt qua các trạm thông hành theo thứ tự trong giấy thông hành
-  Vượt qua các thử thách tại các trạm thông hành
-  Trả lời các câu hỏi và nộp phiếu trả lời tại trạm thông hành.
4. Yêu cầu:
-  Các đội đảm bảo đủ số thành viên lúc đầu khi qua các trạm thông hành
-  Các đội được đem theo tài liệu để tham khảo, nước uống, cờ ( nếu có)..
II. Vòng 2: “ Nông Lâm trong mắt tôi”:
1.      Thời gian: từ 7h.30 ngày 14/03/2011 đến hết ngày 16/03/2011
2.      Địa điểm : Văn Phòng Đoàn trường (RD 200), khuôn viên trường ĐH Nông Lâm.
3.      Hình thức:
-       20 đội vượt qua vòng 1 sẽ đăng kí thời gian tham gia vòng 2 cho BTC
(thời gian tham gia là các buổi sáng hay chiều các ngày 14.15.16/03/2011. sáng 7h30, chiều 13h30)
-       Các đội nhận đề thi tại VPĐ và chụp hình các địa điểm trong đề thi và nộp lại bài thi tại VPĐ trong thời gian sớm nhất
-       Trong thời gian thực hiện đề thi, các đội phải quay được hình ảnh một sinh viên và một giảng viên của là cựu sinh viên ĐH Nông Lâm của khoa mà trong đề thi yêu cầu.
4.      Yêu cầu:
-       Hình ảnh phải chứng minh được là các đội đã đến địa điểm được yêu cầu
-       Thông tin về sinh viên và giảng viên phải chính xác và có thể kiểm tra được.
-       Các đội phải đảm bảo số thành viên trong suốt thời gian thi
III. Vòng 3:chung kết “ Tự hào sinh viên Nông Lâm:
1.      Thời gian: 17h00 đến 22h30 ngày 24/03/2011
2.      Địa điểm : hội trường P100
3.      Hình thức:
      -  4 đội tham gia vòng chung kết sẽ tham dự 2 phần thi, phần thi clip và phần thi nghệ thuật thể hiện các chủ đề
4.  Yêu cầu:
-  Điểm sẽ được tính cho cả 2 phần clip và nghệ thuật
-  Các đội phải có sự đầu tư về hình thức lẫn nội dung.
 

 
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
 
 
             ĐỖ THỊ NHƯ LIÊN
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Số lần xem trang: 12155
Nhập ngày: 08-03-2011
Điều chỉnh lần cuối: 08-03-2011

Liên kết doanh nghiệp