TP.HỒ CHÍ MINH
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------
Số:    /KH - HSV
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01/03/2011
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”
 
I.     MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1 Mục đích:
- Tạo ra hoạt động nhằm kỷ niệm 70 năm thành lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM ( 26/3/1931 – 26/3/2011)
- Hưởng ứng năm thanh niên 2011
- Cụ thể hóa tiêu chí “Thể lực tốt” của cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phát động.
2 Yêu cầu:
- Qua chương trình, giúp sinh có thể hiểu hơn và tự hào thêm về trường Đại học Nông Lâm và sinh viên nông lâm. Xây dựng hình ảnh sinh viên Nông Lâm trẻ, khỏe, năng động, hội nhâp… Tuyên dương được các tấm gương tiêu biểu của sinh viên ĐH Nông Lâm
II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐĂNG KÝ:
1. Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Nông Lâm TP.HCM (sinh viên năm cuối không được tham dự).
2. Thời gian – địa điểm:
2.1. Vòng 1: diễn ra trong ngày 13/03/2011
2.2. Vòng 2: bắt đầu từ ngày 14/03/2011 đến hết ngày 16/03/2011.
2.3. Vòng 3: từ 17h00 đến 22h30 ngày 24/03/2011.
3. Đăng ký tham gia:
Mỗi đội đăng ký với số lượng thành viên là 12 người (trong đó có 2 thành viên dự bị), không giới hạn số lượng đội chơi ở mỗi chi Đoàn và số lượng nam nữ ở mỗi đội. Các đội lập danh sách các thành viên trong đội dự thi cần ghi rõ họ tên, giới tính, năm sinh, lớp, số điện thoại, đội trưởng liên lạc gởi về Văn phòng Đoàn - Hội sinh viên trường (RĐ 200) hoặc mail về địa chỉ dhnonglam@hoisinhvien.vn hạn chót đến 16h30 ngày 11/03/2011.
 
III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC: (theo điều lệ đính kèm)
1.      Nội dung:
Kiến thức sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
Kiến thức về Đoàn thanh niên – hội sinh viên.
Các tấm gương tiêu biểu của sinh viên ĐH Nông Lâm trong các thời kì
2. Hình thức :
2.1 Vòng 1: Cuộc thi “Sinh viên khỏe, năng động
Địa điểm: khuôn viên trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM.
Ban tổ chức chọn 20 đội xuất sắc nhất vào vòng 2.
2.2. Vòng 2: Cuộc thi “Nông Lâm trong mắt tôi”
            Địa điểm: khuôn viên trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM
Ban tổ chức chọn 4 đội xuất sắc nhất vào vòng 3.
2.3. Vòng 3: “Chung kết Tự hào sinh viên Nông Lâm”
Địa điểm: Hội trường P100
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG – KINH PHÍ TỔ CHỨC:
Giấy khen của Hội sinh viên tặng cho đội chơi xuất sắc đạt giải ở vòng 3.
            Giải thưởng cụ thể như sau:
1 giải nhất: 500.000 đ
1 giải nhì: 300.000 đ
1 giải ba: 200.000 đ
1 giải khuyến khích: 100.000 đ
V. BIỆP PHÁP THỰC HIỆN:
1. Ban tổ chức Hội thi:
- Đ/c Đỗ Thị Như Liên                     UVBCH HSV trường                        Trưởng ban
- Đ/c. Trần Thành Công.                     UV BCH HSV trường                       Phó ban
- Đ/c Lê Minh Tuấn                            UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Hoàng Thị Hồng Nhung            UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Nguyễn Tấn Lộc                        UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng                   UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Phạm Thành Đúng                     UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Trần Thị Thúy Vy                       UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Lương Ánh Hồng                       UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Hồ Quang Đạt                            UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Trần Anh Thư                             UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Đinh Bá Hữu                              UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Đ/c Lê Đức Hoàng Hạc                   UVBCH HSV trường                        Thành viên
- Các đồng chí được cử lên từ các Liên Chi Hội
2. Các cơ sở Hội Sinh viên:
- Triển khai kế hoạch đến 100% chi Hội trực thuộc Khoa/Bộ môn mình.
- Cử 2 đồng chí hỗ trợ Ban Tổ Chức.
- Có biện pháp khuyến khích, tuyên truyền về việc thực hiện tháng thanh niên, năm thanh niên nhằm hướng tới kỉ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS HCM trong toàn thể Hội viên, sinh viên Khoa/Bộ môn.
3. Tiến độ thực hiện:
- 02/03/2011: Hoàn tất dự thảo kế hoạch.
- 04/03/2011: Thông qua Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu.
- 04/03/2011: Triển khai chương trình cụ thể đến các Khoa/ Bộ môn và sinh viên toàn trường.
- 13/03/2011 – 25/03/2011: Thực hiện chương trình “Tự hào sinh viên Nông Lâm”.
- 30/03/2011: Họp rút kinh nghiệm.
 

Nơi nhận:                                                          
- Đảng ủy, BGH
- BTK Hội sinh viên TP
- Các Liên Chi Hội SV, Khoa bộ môn
- Lưu.
 
TM.BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
 CHỦ TỊCH
 
 
 
 

 
 

Số lần xem trang: 12179
Nhập ngày: 08-03-2011
Điều chỉnh lần cuối: 08-03-2011

Liên kết doanh nghiệp