HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH
    BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
                                              ***                                    TP.HCM, ngày 22 tháng 02 năm 2011
KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức tập huấn cán bộ Hội
Chủ đề: Tập huấn kỹ năng “Tổ chức chương trình và Xây dựng kế hoạch”
 
         I.           MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1/ Mục đích:
-         Trang bị kiến thức căn bản về tổ chức chương trình và xây dựng kế hoạch cho các cán bộ Hội Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
-         Thiết lập một không gian để các cán bộ Hội gặp gỡ, học hỏi, giao lưu nhằm thắt chặt tình đoàn kết , hữu nghị tạo thuận lợi cho các hoạt động Hội sau này.
-         Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại các tổ chức Hội trực thuộc.
-         Thông qua tập huấn tạo nguồn cán bộ Hội, chuẩn bị nhân sự cho các tổ chức Hội trực thuộc.
2/ Yêu cầu:
-         Nội dung thiết thực.
-         Chất lượng được nâng cao.
-         Hình thức đổi mới, phù hợp với sự năng động của sinh viên.
-         100% các cơ sở Hội cử cán bộ tham gia đầy đủ và đúng thành phần.
 
      II.           THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
1/ Thời gian:
-         Ngày thứ bảy 12/03/2011
2/ Địa điểm:
-         Buổi tập huấn sẽ diễn ra tại hội trường Rạng Đông 200 (R200)
3/ Đối tượng tham gia:
-         Các đồng chí là Liên chi hội trưởng, liên chi hội phó các khoa, bộ môn tại trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.
-         Các đồng chí là Chi hội trưởng các chi hội thuộc trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
 
   III.           NỘI DUNG:
-         Hình thức tập huấn: Lí thuyết và kết hợp thực hành tại chỗ theo phương thức chia nhóm.
-         Nội dung tập huấn: Kỹ năng “Tổ chức chương trình và Xây dựng kế hoạch”.
 
   IV.           THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:
1/ Đ.c Trương Tuệ Minh
Chủ tịch Hội SV
Trưởng ban
2/ Đ.c Bùi Huỳnh Kiều My
Phó chủ tịch Hội SV
Phó ban
3/ Đ.c Nguyễn Tấn Lộc
Ủy viên BTK Hội SV
Thành viên
4/ Đ.c Hoàng Thị Hồng Nhung
Ủy viên BCH Hội SV
Thành viên
 
      V.           TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:
-         Ngày 21/2 – 28/2/2011: Hoàn thành dự thảo kế hoạch
-         Ngày 28/2/2011: Trình BTK Hội SV
-         Ngày 05/03/2011: Triển khai về các Liên chi hội.
-         Ngày 21/2 – 12/03/2011: Giai đoạn lên ý tưởng và chuẩn bị chương trình.
-         Ngày 12/03/2011: Thực hiện chương trình.
Kỹ năng “Tổ chức chương trình và Xây dựng kế hoạch” là hai trong các kỹ năng quan trọng của cán bộ Hội nói riêng và sinh viên nói chung, BCH Hội SV yêu cầu các Liên chi hội nghiêm túc triển khai, thực hiện chương trình.
 
T.M BAN THƯ KÍ HSV TRƯỜNG
                                                                                                                 Chủ tịch
                                                                                           (Đã kí)
                                                                                            Trương Tuệ Minh
                                                                                                 

Số lần xem trang: 12197
Nhập ngày: 07-03-2011
Điều chỉnh lần cuối: 07-03-2011

Liên kết doanh nghiệp