THÔNG BÁO

V/v tổ chức thi lần 2 môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Lịch sử Đảng

 

Thời gian : ngày 07/03/2011

Địa điểm: Khu Tường Vy

Danh sách phòng thi: 

Lịch Sử Đảng ( thi lúc 16h00): TV101, 102, 103

Tư tưởng Hồ Chí Minh (thi lúc 17h30): TV201

Sinh viên chú ý theo dõi lịch thi và danh sách để đến đúng giờ, đúng ngày và đúng phòng thi.

Lệ phí: 15.000 đồng/môn.

 

Các bạn SV có thắc mắc vui lòng liên hệ: Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
Địa chỉ: Phòng 2, Lầu 2, Nhà Phượng Vỹ _ Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM
Khu phố 6_Phường Linh Trung _ Quận Thủ Đức_Tp.Hồ Chí Minh

Email: kdcl@hcmuaf.edu.vn Điện thoại: (08). 3724.6051 ; ĐTDĐ: 0913647359 (Cô Thuận)

Số lần xem trang: 2312