Thời gian: 18g00 ngày 21/02/2011.

Địa điểm: PV100

THÔNG BÁO
 
Hiện nhà trường đã trang bị chương trình đăng ký môn học trực tuyến mới, nay phòng Đào tạo thông báo kế hoạch tập huấn cho sinh viên chính quy các khóa 2008, 2009. 2010 như sau:
 
          Địa điểm: Hội trường Phượng Vỹ (P100)
 
Đề nghị các bạn sinh viên đến tham dự tập huấn đầy đủ và đúng giờ. Các đơn vị cử cán bộ, giảng viên quản lý sinh viên của đơn vị mình, điểm danh, lập danh sách sinh viên vắng.
 
Trân trọng kính chào.

Số lần xem trang: 12512
Nhập ngày: 17-02-2011
Điều chỉnh lần cuối: