Khoa Cơ khí – Công nghệ
 
THÔNG BÁO
V/v Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I/2010-2011
 
 
Để hoàn thành việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I/2010-2011, đề nghị các Lớp trưởng (BCS lớp) vui lòng liên hệ phòng số 8 – VP Khoa để nhận Phiếu đánh giá, biên bản họp đánh giá và Danh sách lớp.
Thời gian nhận phiếu: Từ ngày thông báo đến hết ngày 14/01/2011
Thời gian nộp kết quả: Hết ngày 20/01/2011
 
Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 2311