KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ

 
THÔNG BÁO
Dành cho SV vừa báo cáo tốt nghiệp đợt II
 
  1. Nhận giấy  tốt nghiệp tạm thời.
-         Thời gian: Bắt đầu đăng ký từ ngày 10/01/2011
-         Địa điểm: VP Khoa (Phòng 2), gặp thầy Lê Đình Quang
 
  1. Đóng học phí thi tốt nghiệp.
Các sinh viên báo cáo và thi tốt nghiệp đợt II nhanh chóng đóng học phí tại phòng tài vụ. Chậm trễ sẽ bị xóa tên đăng ký, và không được công nhận kết quả.
 
Trân trọng thông báo!

Số lần xem trang: 12409
Nhập ngày: 06-01-2011
Điều chỉnh lần cuối: