THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức lễ Tốt Nghiệp)
 
Khoa Cơ Khí – Công Nghệ và Bộ môn Công Nghệ Sinh Học đồng tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2006 như sau:
          Thời gian: 8g00, Thứ Sáu - Ngày 12/11/2010
          Địa điểm: Hội trường P100 (Khu Phượng Vỹ).
Đề nghị tất cả các sinh viên khi đi dự lễ phải hoàn tất các thủ tục sau:

1. Ký sổ bằng:
Thời gian: 11/11/2010
Địa điểm
Yêu cầu
07h30: DH06CC
P. Đào Tạo
Mang theo giấy tờ cần thiết, trang phục lịch sự, trật tự và ký theo thứ tự số vào sổ…
08h00: DH06CD
08h30: DH06CK
09h00: DH06NL
10h00: DH06OT
13h30: DH06TD
15h00: DH06SH
2. Thuê áo & nhận bảng điểm cá nhân:
Thời gian: 11/11/2010
Địa điểm
Yêu cầu
Lớp Trưởng các lớp liên lạc với P. Đào Tạo để biết giờ cụ thể.
P. Đào Tạo
Gặp cô Xuân Hương hoặc Hoàng Tú để làm thủ tục thuê áo & nhận Bảng Điểm

Đề nghị tất cả các sinh viên khóa 2006 thuộc diện được cấp bằng phải thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp bằng trên (lưu ý: thực hiện đúng thời gian yêu cầu của Phòng Đào Tạo). Những sinh viên không thực hiện được các yêu cầu trên sẽ không được nhận bằng vào lễ tốt nghiệp trên.
 
Trưởng Khoa CK-CN                                          Trưởng Bộ Môn CNSH

Số lần xem trang: 12390
Nhập ngày: 05-11-2010
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2013