THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức tập dợt cho lễ Tốt Nghiệp)
Để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 12/11/2010 Khoa Cơ Khí – Công Nghệ & Bộ Môn Công Nghệ Sinh Học cùng tổ chức buổi tổng dợt cho các sinh viên khóa 2006 và các khóa trước có nhu cầu nhận bằng vào lễ tốt nghiệp theo lịch như sau:
Thời gian: 9g00 Thứ Năm, Ngày 11/11/2010
Địa điểm: P.100 (Hội trường lớn – Khu Phượng Vỹ)
Nhằm để buổi lễ tốt nghiệp đạt kết quả tốt đề nghị tất cả các sinh viên tham gia vào buổi tổng dợt. Những sinh viên không tham gia buổi tập dợt sẽ không có tên trong danh sách được nhận bằng vào lễ tốt nghiệp.
 
Trưởng Khoa CK-CN                                          Trưởng Bộ Môn CNSH

Số lần xem trang: 12407
Nhập ngày: 05-11-2010
Điều chỉnh lần cuối: 24-01-2013