Thông báo về việc ký sổ bằng cho SV Khoa Cơ khí công nghệ Khóa 2006

Sinh viên đến nhận bằng cần lưu ý các điểm sau:
1. Sinh viên xem số vào sổ lưu tại văn phòng Khoa hoặc Phòng Đào tạo.
2. Đem theo đầy đủ các giấy tờ sau:
- Phiếu thanh toán tài sản
- Thẻ sinh viên hoặc CMND (để đối chiếu)
- Biên nhận cấp bằng
3. Bằng tốt nghiệp PTTH (có công chứng)
4. 02 tấm ảnh 3x4 mới nhất (nữ mặc áo dài/ nam mặc veston có thắt caravate)
 
LỊCH KÝ SỔ BẰNG TỐT NGHIỆP
 
KHOA
LỚP
SỐ LƯỢNG
NGÀY
GIỜ
Cơ khí công nghệ
DH06CC
5
11/11/2010
 
7h 30
DH06CD
19
8h 00
DH06CK
6
8h 30
DH06NL
24
9h 00
DH06OT
41
10h 00
DH06TD
25
13h 30
 
                                                                                 
                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO
 

Số lần xem trang: 12388
Nhập ngày: 03-11-2010
Điều chỉnh lần cuối: 03-11-2010