Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 80
Toàn hệ thống: 1140
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

LƯU Ý: Thời hạn tổ chức đại hội sắp hết. Các chi đoàn chưa tổ chức nhanh chóng sắp xếp tổ chức Đại hội. Gởi văn kiện Đại hội về VP Đoàn Khoa (P.8 Khoa CK)

 

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
 BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
BCH ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ            
                                   ***
                    Số:    12 /CV-ĐKCK
Tp.HCM, ngày 25 tháng 9  năm 2010
 
Kính gửi: BCH Chi đoàn K2007 – K2008 – K2009
 
Theo điều lệ và hướng dẫn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đến nay tất cả các chi đoàn trực thuộc khoa (CC, CK, NL, TD, CD, OT) đã hết nhiệm kỳ 2009 – 2010. Nhằm tổng kết, đánh giá và báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Khoa với Đoàn cấp trên. BCH Đoàn Khoa yêu cầu các chi đoàn xúc tiến tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2011.
Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 20 tháng 11 năm 2010.
Vì sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đề nghị BCH Chi đoàn thực hiện nghiêm túc công văn này.
Trân trọng thông báo!
 
Nơi nhận:                                TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN KHOA
- Chi đoàn                                                   BÍ THƯ
- Thông báo website
- Lưu
TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG

Số lần xem trang: 12039
Điều chỉnh lần cuối:

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2019-2022 (07-07-2020)

Visa (26-12-2016)

Thư mời (26-12-2016)

HỘI NGHỊ KHCN TOÀN QUỐC VỀ CƠ KHÍ 2015 - THÔNG BÁO SỐ 1 (27-01-2015)

Danh sách KLTN Lớp DH06CC (23-08-2010)

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO KHOA CƠ KHÍ - CÔNG NGHỆ (25-03-2010)

Chi bộ Đảng Khoa Cơ Khí - Công Nghệ NK 2008-2010 (25-03-2010)

Trợ lý Quản lý sinh viên Khoa (24-03-2010)

Liên hệ với khoa Cơ khí - Công nghệ (15-01-2008)

Sinh viên (23-12-2007)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy hai một năm hai

Xem trả lời của bạn !