QUYẾT ĐỊNH KHEN THƯỞNG

1. KHEN THƯỞNG DANH HIỆU THỦ KHOA

LỚP HỌ & TÊN ĐTB
DH06CK Nguyễn Văn Thái Dương 7.25
DH06CC Phạm Đình Chung 7.09
DH06NL Âu Trần Phi Long 7.97
DH06TD Nguyễn Quang Minh 7.33
DH06CD Nguyễn Đăng Khoa 7.74
DH06OT Lê Hoài Vọng 8.31

2. KHEN THƯỞNG DANH HIỆU Á KHOA 

LỚP HỌ & TÊN ĐTB
DH06TD Đặng Công Lý 7.65
DH06CD Đỗ Đông Hùng 7.14
DH06NL Nguyễn Thị Bích Loan 7.53
DH06OT Trương Trọng Trí 8.04

Mức khen thưởng:

   - Sinh viên thủ khoa: 300.000 đ/SV

   - Sinh viên á khoa: 200.000 đ/SV

Số lần xem trang: 12388
Nhập ngày: 21-10-2010
Điều chỉnh lần cuối: