ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
LỊCH THI ĐẤU MÔN BÓNG CHUYỀN NĂM 2010
 
1.      CHIA BẢNG

BẢNG A
BẢNG B
DH07CD
DH07CK
DH07OT
DH08CD
DH08CK
DH08NL
DH08OT
DH08TD
DH09CD
DH09CK
DH09OT
DH09TD

2.      BẢNG A

STT
Ngày
Giờ
Trận
Tỷ số
1
7/10/2010
17h00
DH07OT - DH07CD
 
2
8/10/2010
16g00
DH08CK - DH08OT
 
3
9/10/2010
17h00
DH09CD - DH09OT
 
4
10/10/2010
8h00
DH07CD - DH08CK
 
5
10/10/2010
9h00
DH07OT - DH09OT
 
6
11/10/2010
16g00
DH08OT - DH09CD
 
7
12/10/2010
17h00
DH08CK - DH09OT
 
8
13/10/2010
16g00
DH07CD - DH09CD
 
9
14/10/2010
17h00
DH07OT - DH08OT
 
10
15/10/2010
16g00
DH07CD - DH09OT
 
11
16/10/2010
17h00
DH08CK - DH09CD
 
12
17/10/2010
15g00
DH08OT - DH09OT
 
13
17/10/2010
16h00
DH07OT - DH08CK
 
14
17/10/2010
17g00
DH07CD - DH08OT
 
15
18/10/2010
8h00
DH07OT - DH09CD
 

 
3.      BẢNG B

STT
Ngày
Giờ
Trận
Tỷ số
1
7/10/2010
16g00
DH07CK - DH08CD
 
2
8/10/2010
17h00
DH08NL - DH08TD
 
3
9/10/2010
16g00
DH09CK - DH09TD
 
4
10/10/2010
15h00
DH07CK - DH08NL
 
5
10/10/2010
16g00
DH08CD - DH08TD
 
6
11/10/2010
17h00
DH07CK - DH09CK
 
7
12/10/2010
16g00
DH09TD - DH08NL
 
8
13/10/2010
17h00
DH07CK - DH08TD
 
9
14/10/2010
16g00
DH08CD - DH09CK
 
10
15/10/2010
17h00
DH08TD - DH09TD
 
11
16/10/2010
16g00
DH08CD - DH08NL
 
12
17/10/2010
8h00
DH08TD - DH09CK
 
13
17/10/2010
9h00
DH07CK - DH09TD
 
14
18/10/2010
16h00
DH08NL - DH09CK
 
15
18/10/2010
15h00
DH08CD- DH09TD
 

 
4.      BÁN KẾT – CHUNG KẾT

STT
Ngày
Giờ
Trận
Tỷ số
BK1
20/10/2010
15h30
Nhất A - Nhì B
 
BK2
20/10/2010
16h30
Nhất B - Nhì A
 
CK
21/10/2010
15h30
Tranh 3-4
 
 
21/10/2010
16h30
Chung kết
 

 
Lưu ý: Tất cả các trận đấu diễn ra tại sân bóng chuyền khoa Cơ khí – Công nghệ

Số lần xem trang: 12135
Nhập ngày: 06-10-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp