Danh sách đăng ký và Chia bảng thi đấu sơ bộ: Dowload tại đây!

Các lớp tổ chức đăng cai thi đấu:

1. Bóng đá: DH08OT (Trí) + DH07CK (Hưng)

2. Bóng chuyền: DH08TD (Danh, Trâm) + DH09TD (Đệ)

3. Cầu lông: DH08NL (Hòa)

4. Điền kinh: DH09CC (H.Linh - P.Linh)

Các lớp tổ chức 2 môn Bóng đá và Bóng chuyền lấy danh sách đăng ký và chia bảng bên trên. Sắp xếp lịch thi đấu. Dán thông báo ở Khoa và gởi qua mail cho thầy Trường đưa thông báo website.

Các lớp tổ chức môn Cầu lông và Điền kinh gặp thầy Trường lấy danh sách đăng ký và chọn ngày thi đấu.

Các ban tổ chức thi đấu từng môn cố gắng tổ chức xong các nội dung trước ngày 15/11/2010.

BCH Đoàn Khoa

Số lần xem trang: 12103
Nhập ngày: 04-10-2010
Điều chỉnh lần cuối: 04-10-2010

Liên kết doanh nghiệp