DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006-2010
LỚP DH06CD

STT
TÊN SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
01
Vũ Ngọc Hân
Ngô Hoàng Thái Hậu
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống cảnh báo tự động trong nhà qua điện thoại di động
Ths. Nguyễn Lê Tường
KS. Nguyễn Văn Khải
02
Lê Văn Hiệp
Nghiên cứu, tính toán, thiết kế, chế tạo bảng hiệu LED
KS. Đào Duy Vinh
03
Nguyễn Hữu Hoàng
Nghiên cứu điều khiển tự động các thông số làm việc của máy trụng trong dây chuyền giết mổ gia cầm ứng dụng PLC S7-200
TS. Nguyễn Văn Hùng
04
Lê Ngọc Hòa
Trương Công Phát
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hệ thống đếm và phân loại sản phẩm tự động
Ths. Nguyễn Lê Tường
KS. Nguyễn Văn Khải
05
Đỗ Đông Hùng
Trần Mẫn Minh Quân
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống sản phẩm điều khiển tự động bằng Laser
TS. Nguyễn Văn Hùng
KS. Đào Duy Vinh
06
Nguyễn Thị Hương
Xây dựng chương trình điều khiển dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi ứng dụng PLC S7-200 và CITECT SCADA
TS. Nguyễn Văn Hùng
KS. Nguyễn Trung Trực
07
Nguyễn Đăng Khoa
Nghiên cứu điều khiển tự động các thông số làm việc của máy đánh lông gà trong dây chuyền giết mổ gia cầm ứng dụng PLC S7-200
TS. Nguyễn Văn Hùng
 
08
Lê Văn Nhanh
Nguyễn Thái Dương
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo bộ thí nghiệm điều khiển hệ thống khí nén dùng PLC S7-200 và vi điều khiển
KS. Tưởng Phước Thọ
09
Nguyễn Nhật Minh
Nguyễn Minh Tuấn
Giám sát và điều khiển nhiệt độ, ẩm độ trong nhà kính ứng dụng MATLAB và WINCC
TS. Nguyễn Văn Hùng
Ths. Trần Thị Kim Ngà
10
Huỳnh Thanh Phong
Khảo sát card giao tiếp và thiết kế chế tạo mô hình điều khiển vị trí và tốc độ động cơ ứng dụng phần mềm Labview
Ths. Nguyễn Lê Tường
 
11
Phan Hữu Phúc
Thiết kế, chế tạo tủ điện điều khiển của lò đốt bệnh phẩm
KS. Lê Tấn Đức
TS. Nguyễn Văn Hùng
12
Trần Xuân Sang
Văn Đình Bảo Vương
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống trạm trộn bê tông điều khiển bằng PLC kết hợp WINCC
Ths. Nguyễn Lê Tường
 
13
Trần Hữu Thương
 
Thiết kế mạch và chương trình điều khiển quang báo giao tiếp máy tính
Ths. Nguyễn Lê Tường
KS. Nguyễn Văn Khải
14
Mai Quốc Việt
Ứng dụng biến đổi Wavelet trong kỹ thuật nén ảnh
Ths. Trần Thị Kim Ngà

Số lần xem trang: 12101
Nhập ngày: 23-08-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp