DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2006-2010
LỚP DH06CK
 

STT
TÊN SINH VIÊN
TÊN ĐỀ TÀI
GV HƯỚNG DẪN
01
Lương Quốc Ấn
Nguyễn Duy Dũng
Thiết kế, chế tạo và khảo nghiệm trống gieo hạt kiểu khí động
Ths. Nguyễn Hải Triều
02
Trần Minh Triệu
Cải tiến bộ phận cấp hom của máy trồng khoai mì bán tự động
Ths. Nguyễn Hải Triều
03
Chu Thanh Xuyên
Nguyễn Văn Thái Dương
Khảo nghiệm và đánh giá khả năng ứng dụng của máy gieo Boktseeder
TS. Bùi Ngọc Hùng
Ths. Nguyễn Hải Triều

Số lần xem trang: 12114
Nhập ngày: 23-08-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp