DANH SÁCH ĐĂNG KÝ COI THI ĐẠI HỌC
KHOA CƠ KHÍ

STT
HỌ VÀ TÊN
LỚP
SDT
MSSV
1
TRỊNH THỊ THẢO
DH06CD
01214241464
06153061
2
NGUYỄN THỊ HƯƠNG
DH06CD
0977679133
06153046
3
CHU THANH XUYÊN
DH06CK
0983656483
05118027
4
NGUYỄN VĂN KHOA
DH06CK
01685263829
06118027
5
NGUYỄN VĂN MINH
DH06OT
0902473574
06154019
6
ĐỖ MINH LUÂN
DH06OT
0937219214
06154018
7
BÙI HẠT TÙNG
DH06OT
01223733021
06154073
8
ĐẶNG VĂN VINH
DH06OT
01646964631
06154075
9
LÊ DUY QuỐC
DH06OT
01685557451
06154059
10
NGUYỄN VĂN THÁI
DH06OT
01228077094
06154063
11
ĐỖ QuỐC HẢI
DH06OT
01689584100
06154008
12
PHAN MINH TRUNG
DH06OT
0978124749
06154071
13
HỒ TẤN ĐẠT
DH06OT
0166700117
06154003
14
TRẦN THỊ THU THỦY
DH06OT
0907799783
06154029
15
LÊ HOÀI VỌNG
DH06OT
0902811283
06154032
16
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG QUANG
DH07CD
0937998588
07153033
17
TRẦN VĂN THÁI
DH07CK
0979041610
07118017
18
PHẠM NGỌC HƯNG
DH07CK
01674567480
07118006
19
VÕ THỊ NGỌC LỢI
DH07CC
01686099479
07119017
20
VÕ HUY THỊNH
DH07TD
0944280967
07138011

 

Số lần xem trang: 12139
Nhập ngày: 28-06-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp