Quy định về định dạng Khóa luận tốt nghiệp.

Mẫu bìa CD Khóa luận tốt nghiệp

LÆ°u ý: SV thá»±c hiện Tiểu luận tốt nghiệp thì làm theo định dạng và mẫu nhÆ° trên. Thay từ "Khóa luận" thành "tiểu luận" trong toàn bá»™ đề tài.

 

Số lần xem trang: 13745
Nhập ngày: 14-06-2010
Điều chỉnh lần cuối: 09-03-2022