Số lượng CB Đoàn - Hội Khoa tham dự: 06 ĐV

 

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
                                THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
            BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
                                                 ---oOo---
                                            Số:       / KH.LT
                                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2010
 
KẾ HOẠCH
Tập huấn Cán bộ Đoàn – Hội trường Đại học Nông Lâm TP.HCM
Đợt 1 năm 2010
 
1. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
1.1. Mục đích
- Thực hiện kế hoạch hoạt động Đoàn - Hội năm 2010; chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM lần XIV.
- Nhằm trang bị kiến thức lý luận và nghiệp vụ công tác Thanh niên cho cán bộ Đoàn-Hội, đáp ứng đòi hỏi của phong trào sinh viên và xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trong đó các kỹ năng tập hợp sinh viên và sinh hoạt dã ngoại được đặc biệt chú trọng.
- Tạo môi trường hoạt động để phát hiện các nhân tố mới cho các hoạt động Đoàn – Hội. Chuẩn bị nhân sự và kỹ năng cho cán bộ Hội các cấp trong nhiệm kỳ mới của Hội Sinh viên trường.
- Nhằm tạo điều kiện để các Cán bộ Đoàn - Hội trong trường trao đổi, học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực bản thân.
1.2. Yêu cầu
- Tổ chức chu đáo, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng của đợt tập huấn.
- Tập huấn đúng đối tượng; chú trọng kỹ năng thực hành, khả năng tập hợp sinh viên của cán bộ Đoàn – Hội.
- Tạo sự gắn kết giữa các cán bộ Đoàn-cán bộ Hội trong trường.
 
2. SỐ LƯỢNG VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Số lượng tham gia dự kiến: 100 cán bộ Đoàn – Hội.
Đối tượng tham gia đợt tập huấn:
- Đại diện ban chủ nhiệm, ban điều hành các các câu lạc bộ đội nhóm cấp trường.
- Ban thường vụ Đoàn khoa/bộ môn, Ban thư ký liên chi hội SV Khoa/bộ môn; Đại diện CLB, đội nhóm cấp khoa (theo điều động của BCH Đoàn – Hội khoa/bộ môn).
- Ủy viên ban thường vụ Đoàn trường, Ủy viên ban thư ký Hội Sinh viên trường.
- Trường hợp đặc biệt do Ban thường vụ Đoàn trường chỉ định.
Chú ý:
+ Bí thư Đoàn khoa/bộ môn chịu trách nhiệm đề cử cán bộ Đoàn-Hội tập huấn đúng đối tượng. Lưu ý các trường hợp cán bộ Đoàn-Hội kế thừa.
+ Mỗi cá nhân chỉ tham gia với tư cách của một chức vụ công tác. Về nguyên tắc không giải quyết nhân sự đi tập huấn thay, trường hợp cá biệt phải có sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn trường.
Thời hạn đăng ký: Các đoàn khoa/bộ môn chuẩn bị danh sách và đăng ký danh sách với đ/c Võ Chí Công tại văn phòng Đoàn trường, hạn chót: 17h ngày 26/5/2010 (thứ tư).
Chú ý: danh sách đăng ký phải có xác nhận của Thường trực Đoàn khoa, bộ môn theo mẫu đính kèm kế hoạch này.
 
3. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
- Thời gian: Từ 23h00 ngày 01/06 đến 08h00 ngày 04/06/2010
- Địa điểm: Thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
 
4. NỘI DUNG TẬP HUẤN
Dành cho Cán bộ Đoàn:
- Công tác giáo dục của Đoàn
Dành cho Cán bộ Hội:
- Hiểu biết cơ bản về Hội Sinh viên Việt Nam, quy trình kết nạp Hội viên mới.
Nội dung chung:
- Kỹ năng tập hợp sinh viên.
- Phương pháp tuyên truyền miệng
- Giao lưu giữa các cán bộ Đoàn - Hội trong trường và với cán bộ Đoàn địa phương.
 
5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
5.1. Thành lập ban tổ chức  
- Đ/c Đỗ Xuân Hồng, UVTV – Chánh VP Đoàn trường           Trưởng ban
- Đ/c Vũ Thành Công, PCT Hội Sinh viên trường                     Phó Ban
- Đ/c Bùi Hữu Chất, UVTV Đoàn trường                                  Thành viên
- Đ/c Nguyễn Lê Kim Ngân, UVTV Đoàn trường                     Thành viên
- Đ/c Ngô Hải Chi, UVTK HSV trường                                     Thành viên
- Đ/c Võ Chí Công, cán bộ VP Đoàn trường                             Thành viên
- Đ/c Phan Thị Kim Phụng, cán bộ VP Đoàn trường                Thành viên
- Đ/c Nguyễn Ngọc Tân, UV.BCH Đoàn trường                       Thành viên
Và một số thành viên theo triệu tập                                           Thành viên
 
5.2. Tiến độ thực hiện:
- 19/5/2010: hoàn tất dự thảo kế hoạch.
- 20/5/2010: trình kế hoạch xin ý kiến Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu. Triển khai kế hoạch về các đoàn khoa/bộ môn
- 23/5/2010: đi tiền trạm.
- 26/5/2010: hoàn tất đăng ký.
- 26 – 01/06/2010: Triển khai công tác chuẩn bị.
- 02 – 04/06/2010: Tập huấn tại Lâm Đồng.
- 05/06/2010: họp rút kinh nghiệm.
 
TM. BTK HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG                                   TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG
                   CHỦ TỊCH                                                                                    BÍ THƯ
                        (đã ký)                                                                                       (đã ký)

Số lần xem trang: 12107
Nhập ngày: 27-05-2010
Điều chỉnh lần cuối: 27-05-2010

Liên kết doanh nghiệp