Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 197
Toàn hệ thống: 2138
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
                                          ***                   TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2010
                          Số: 01 /KHLT-ĐTN-HSV            
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh
Lần thứ 17 – Năm 2010
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Đẩy mạnh các hoạt động thi đua yêu nước trong hội viên, thanh niên thành phố chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2010 hướng tới kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và 55 năm thành lập trường ĐH Nông Lâm.
 
- Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của Đoàn viên, hội viên và  thanh niên trường ĐH Nông Lâm tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khó khăn.
 
- Thông qua chiến dịch tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tinh thần tình nguyện của sinh viên, đồng thời tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên sinh viên nhà trường  rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.
 
2. Yêu cầu:
- Nội dung chiến dịch phải kết hợp hài hoà giữa chỉ đạo của Đảng Ủy, Ban Giám Hiệu nhà trường với Ban chỉ Huy cấp Thành, góp phần thực hiện chủ đề năm 2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố “Năm thực hiện nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị”, với chủ đề sinh hoạt hè năm 2010, chủ đề chương trình công tác năm 2010 của Thành Đoàn “Năm công trình thanh niên”.
- Phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng thành viên khi tham gia chiến dịch theo từng nội dung công tác đã được phân công. Tổ chức xây dựng đội hình sinh viên, thanh niên tình nguyện thực hiện nội dung chiến dịch, tạo tính lan tỏa trong tất cả các cở sở Đoàn và cơ sở Hội của nhà trường để tuyên truyền rộng rãi cho các thành viên tích cực, hăng hái tham gia chiến dịch.
 
- Các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả, tạo dấu ấn trong lòng chiến sĩ tham gia chiến dịch, đoàn viên, thanh niên và toàn xã hội; có công trình, sản phẩm cụ thể trong chiến dịch theo phương châm “Mỗi thanh niên tình nguyện một sản phẩm, mỗi đội hình một công trình thanh niên tình nguyện”. Thực hiện phương châm hành động “An toàn - kỷ luật - thiết thực - sáng tạo - tiết kiệm”.
 
- Phát huy tổng thể các nguồn lực xã hội để thực hiện chiến dịch, tập trung chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân có hoàn cảnh khó khăn.
 
- Chiến sĩ tham gia chiến dịch phải thật sự là những người tình nguyện, không giới hạn độ tuổi và không phân bổ chỉ tiêu số lượng. Thực hiện hiệu quả khẩu hiệu “Chiến sĩ Mùa hè xanh ở dân thương - làm dân tin - đi dân nhớ”; “Chiến sĩ Mùa hè xanh năng động, sáng tạo, tình nguyện vì dân”.
 
II. ĐỊA BÀN - THỜI GIAN - LỰC LƯỢNG VÀ LỰC LƯỢNG THAM GIA:
1. Địa bàn công tác:
1.1. Địa bàn trọng điểm: Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
- Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM
- Khu vực Quận Thủ Đức.
1.3. Địa bàn tỉnh: Thực hiện trên địa bàn 4 xã thuộc huyện MangYang và huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai.
2. Thời gian: Chiến dịch diễn ra từ ngày 11/7/2010 đến 15/8/2010.
- Lễ Ra quân chiến dịch:
           CẤP TRƯỜNG
+ Thời gian   : 19g30 ngày 10/7/2010 (Thứ 7)
+ Địa điểm    : dự kiến HT P.100.
           CẤP THÀNH
+ Thời gian   : 06g30 ngày 11/7/2010 (Chủ nhật)
+ Địa điểm    : dự kiến Thảo Cầm viên.
- Lễ Hội quân chiến dịch (cấp thành) kết hợp với việc tổ chức Ngày hội của những người tình nguyện lần 4:
+ Thời gian   : 07g30 - 22g00 ngày 15/8/2010 (Chủ nhật)
+ Địa điểm    : dự kiến Công viên văn hóa Đầm Sen.
 
3. Lực lượng tham gia: dự kiến chiến dịch sẽ tiếp nhận 250 sinh viên tham gia. Ưu tiên tiếp nhận đăng ký của sinh viên năm 3, năm 4 và các bạn sinh viên đã tham gia chương trình tiếp sức mùa thi 2010.
 
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG CHIẾN DỊCH:
1. Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh: các đơn vịtập trung thực hiện các nội dung trong chương trình công tác năm của Thành Đoàn, Hội LHTN Thành phố, Hội Sinh viên Thành phố và của nhà trường
 
1.1Mặt trận trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM (100 chiến sĩ):

TT
ĐỘI HÌNH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
1
Sinh viên Xung Kích
 
- Thực hiện các nội dung theo sự phân công chỉ đạo của Đảng Ủy, BGH nhằm giải quyết các nhu cầu thực tế tại nhà trường.
- Chỉnh trang, cải tạo cảnh quang khuôn viên nhà trường, dọn dẹp trang trí lại các phòng học, giảng đường trong nhà trường hướng đến xây dựng nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp.
- Thực hiện các nội dung công việc thiết thực hướng đến chào mừng 55 năm thành lập nhà trường
2
Công Nghệ Thông Tin
- Hỗ trợ công tác phòng ngừa Virus máy tính.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tăng tốc độ máy tính và sử dụng hiện quả tài nguyên internet và ổ cứng máy tính

 
 
1.2Mặt trận Quận Thủ Đức(50 chiến sĩ):

TT
ĐỘI HÌNH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
1
Công Tác Xã Hội
 
 - Tổ chức các hoạt động thăm viếng, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh – sinh viên; xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia cải tạo, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa – lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
- Tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ – kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2010)
- Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia chấp hành tốt luật giao thông; triển khai các đội hình thanh niên xung kích giải quyết các điểm đen ùn tắc giao thông, tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông.
 
2
Công Nghệ Thông Tin
- Hỗ trợ công tác phòng ngừa Virus máy tính.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tăng tốc độ máy tính và sử dụng hiện quả tài nguyên internet và ổ cứng máy tính.
- Phổ cập kiến thức tin học cơ bản cho thanh niên công nhân và đại phương
3
Môi Trường
- Tập trung cải thiện các “điểm đen” ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố.
- Khơi thông và cải thiện môi trường các kênh rạch trong thành phố, tiếp tục thực hiện công trình Bảo vệ môi trường và cảnh quan sông Sài Gòn.
-Phát huy chuyên môn của thanh niên tình nguyệntham gia hiến kế, giải quyết một số vấn đề về môi trường của thành phố.
 

 
 
 
2. Địa bàn tỉnh Gia Lai:
2.1Mặt trận huyện MangYang(50 chiến sĩ)thực hiện tại 2 xã:

TT
ĐỘI HÌNH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
1
Công Tác Xã Hội
 
 - Tổ chức các hoạt động thăm viếng, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh – sinh viên; xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia cải tạo, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa – lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
- Tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ – kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2010)
- Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia chấp hành pháp luật.
- Tổ chức ôn tập và sinh hoạt hè cho thiếu nhi.
- Hỗ trợ và cũng cố hoạt động Đoàn-Hội-Đội tại địa phương.
 
2
Công Nghệ Thông Tin
- Hỗ trợ công tác phòng ngừa Virus máy tính.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tăng tốc độ máy tính và sử dụng hiện quả tài nguyên internet và ổ cứng máy tính.
- Phổ cập kiến thức tin học cơ bản cho thanh niên công nhân và đại phương
3
Chuyển giao KHKT
- Tập trung thực hiện công tác khuyến nông, hướng dẫn và giới thiệu các kỹ thuật canh tác và chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi hiện có tại địa phương
-Phát huy chuyên môn của thanh niên tình nguyệntham gia hiến kế, giải quyết một số vấn đề về sane xuất có liên quan đến nhóm ngành Nông Lâm Ngư tại địa phương.
 
 

 
2.2 Mặt trận huyện Kông Chro (50 chiến sĩ)thực hiện tại 2 xã:

TT
ĐỘI HÌNH
NỘI DUNG THỰC HIỆN
1
Công Tác Xã Hội
 
 - Tổ chức các hoạt động thăm viếng, chăm lo cho gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, ba má phong trào học sinh – sinh viên; xây dựng Nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tham gia cải tạo, chỉnh trang các đền tưởng niệm, các di tích văn hóa – lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
- Tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ – kỷ niệm 63 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2010)
- Thực hiện tuyên truyền, vận động người dân tham gia chấp hành pháp luật.
- Tổ chức ôn tập và sinh hoạt hè cho thiếu nhi.
- Hỗ trợ và cũng cố hoạt động Đoàn-Hội-Đội tại địa phương.
 
2
Công Nghệ Thông Tin
- Hỗ trợ công tác phòng ngừa Virus máy tính.
- Thực hiện các giải pháp nhằm tăng tốc độ máy tính và sử dụng hiện quả tài nguyên internet và ổ cứng máy tính.
- Phổ cập kiến thức tin học cơ bản cho thanh niên công nhân và đại phương
3
Chuyển giao KHKT
- Tập trung thực hiện công tác khuyến nông, hướng dẫn và giới thiệu các kỹ thuật canh tác và chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi hiện có tại địa phương
-Phát huy chuyên môn của thanh niên tình nguyệntham gia hiến kế, giải quyết một số vấn đề về sane xuất có liên quan đến nhóm ngành Nông Lâm Ngư tại địa phương.
 
 

 
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban Chỉ Đạo kiêm cố vấn chuyên môn:

1.
PGS.TS.NGUT.Huỳnh Thanh Hùng
Bí Thư Đảng Ủy, Phó Hiệu Trưởng
      Trưởng Ban
2.
TS. Võ Thái Dân
Phó Chủ Nhiệm khoa Nông học,Nguyên Bí Thư Đoàn Trường
       Thành viên
3.
Th.S Phạm Hồng Sơn
Bí Thư Đoàn Trường
      Thành viên

 
2. Thành lập Ban Chỉ Huy Chiến Dịch
BTV Đoàn Trường quyết định thành lập BCH Chiến Dịch như sau:

1.
Đ/c Đoàn Trần Vĩnh Khánh
Phó Bí Thư TT Đoàn Trường
      Chỉ Huy Trưởng
2.
Đ/c Trương Tuệ Minh
PBT Đoàn Trường, Chủ Tịch Hội Sinh Viên
       Chỉ Huy Phó TT
3.
Đ/c Nguyễn Thị Tú Mi
UV BTV Đoàn Trường, Bí Thư Đoàn Khoa CNTT
      Chỉ Huy Phó
4.
Đ/c Đỗ Xuân Hồng
UV BTV Đoàn Trường, Bí Thư Đoàn Khoa MT-TN
      Chỉ Huy Phó
5.
Đ/c Võ Chí Công
CB Chuyên Trách
      Thành Viên
6.
Đ/c Bùi Huỳnh Kiều My
PCT Hội Sinh Viên
      Thành Viên
7.
Đ/c Vũ Thành Công
PCT Hội Sinh Viên
      Thành Viên
8.
Đ/c Nguyễn Lê Kim Ngân
UV BTV Đoàn Trường,
UV BTK Hội SV
      Thành Viên
9.
Đ/c Nguyễn Thị Thùy Linh
Phó CN CLB Cán Bộ Đoàn
      Thành Viên
10.
Đ/c Bùi Hữu Chất
UV BTV Đoàn Trường
      Thành Viên
11.
Đ/c Nguyễn Ngọc Tân
CB Chuyên Trách
      Thành Viên

3. Thời gian – địa điểm đăng ký
- Thời gian: Từ 25/05/2010 đến hết ngày 15/06/2010.
- Địa điểm: VP Đoàn – Hội Trường hay VP Đoàn Hội Khoa/Bộ môn
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :
- Tháng 4/2010: Thông qua Ban Thường Vụ Đoàn Trường và Thư ký Hội Sinh viên Trường.
- Tháng 5/2010: Xin ý kiến Đảng Ủy, BGH nhà trường, các đơn vị tiếp nhận đăng ký, tập huấn cho chiến sĩ và chỉ huy.
- Tháng 5, 6/2010: Chuẩn bị khảo sát các điều kiện chiến dịch.
- 01/6/2010: Các đơn vị báo cáo đăng ký lực lượng tham gia chiến dịch.
- 01/6 - 10/6/2010: Công tác chuẩn bị của Ban Chỉ huy chiến dịch.
- 11/7/2010: Ra quân.
- 10/7 - 15/8/2010: Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 17 năm 2010.
- 15/8/2010: Tham dự ngày hội những người tình nguyện lần 4 năm 2010.
- 9/2010: Tổng kết, rút kinh nghiệm.
                                                                                                                                                    
 
TM. BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG          TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
                         CHỦ TỊCH                                                                  BÍ THƯ
                                                                                                                      
 
 
 
 
DUYỆT CỦA ĐẢNG ỦY- BAN GIÁM HIỆU

Số lần xem trang: 12103
Điều chỉnh lần cuối: 27-05-2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016 (11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013 (17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường" (15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị (21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012 (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu chín bảy hai

Xem trả lời của bạn !