Danh sách tạm thời, sẽ có thay đổi khi ra thi đấu!

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

 
ĐĂNG KÝ DANH SÁCH
THAM GIA HỘI THAO TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NĂM 2010
 
Trưởng đoàn: Trương Quang Trường
Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa                                     Điện thoại liên lạc: 093-345-9303
Phó Đoàn: Nguyễn Văn Hùng
Chức vụ: TL QLSV Khoa, P.Bí thư Đoàn Khoa                  Điện thoại liên lạc: 093-811-7183
           
1. Môn cầu lông
            HLV: Thầy Bùi Công Hạnh
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Đôi nam
Đôi nữ
Đôi nam nữ
Đơn nam
Đơn nữ
Lớp
1
Đỗ Đình Hòa
x
 
 
x
 
DH07OT
2
Thái Sứ Cơ
x
 
 
 
 
DH07OT
3
Trần Mẫn Minh Quân
 
 
x
x
 
DH06CD
4
Nguyễn Thị Hương
 
 
x
 
x
DH06CD
5
Hoàng Hiệp Hòa
 
x
 
 
x
DH08NL
6
Nguyễn Thị Thảo
 
x
 
 
 
DH06CD

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
2. Đội tuyển Bóng bàn
            HLV: Thầy Lê Anh Đức
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Đôi nam
Đôi nữ
Đôi nam nữ
Đơn nam
Đơn nữ
Lớp
1
Mai Thị Thùy Dân
 
 
x
 
x
DH08CK
2
Nguyễn Văn Huyền
 
 
x
x
 
DH08OT
3
Bùi Chí Nguyện
x
 
 
x
 
DH06CC
4
Võ Minh Trung
x
 
 
 
 
DH06CC
5
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
3. Đội tuyển Điền kinh
HLV: Thầy Nguyễn Văn Hùng
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
100m nam
400m nam
60m nữ
200m nữ
Lớp
1
Hoàng Hiệp Hòa
 
 
x
x
DH08NL
2
Nguyễn Văn Đang
x
x
 
 
DH08NL
3
Lê Hoài Vọng
x
x
 
 
 DH06OT
4
 
 
 
 
 
 

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
4. Đội tuyển Bóng đá
HLV: Thầy Kiều Văn Đức – Thầy Bùi Công Hạnh
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Bóng đá nam
Bóng đá nữ
Ghi chú
1
Hoàng Hiệp Hòa
 
X
Đội trưởng
2
Lê Thị Thu
 
X
 
3
Nguyễn Thị Hà Ngân
 
X
 
4
Nguyễn Thị Diệu
 
X
 
5
Mai Thị Thùy Dân
 
X
 
6
Phạm Thị Mỹ Phương
 
X
 
7
Phan Nguyễn Bích Trâm
 
X
 
8
Dương Thị Diễm
 
X
 
9
Nguyễn Thị Nhung Huyên
 
X
 
10
Nguyễn Thị Thúy
 
X
 
11
Huỳnh Thị Thúy Hằng
 
X
 
12
Phan Thị Linh
 
X
 
 
 
 
 
 
1
Nguyễn Anh Quân
X
 
 
2
Tô Yô Ta
X
 
 
3
Nguyễn Quang Khánh
X
 
 
4
Lê Trọng Mỹ
X
 
 
5
Trần Ngọc Đăng
X
 
Đội trưởng
6
Nguyễn Ngọc Thu
X
 
 
7
Sần Sùi Lùng
X
 
 
8
Võ Anh Nhật Tiến
X
 
 
9
Phùng Thanh Danh
X
 
 
10
Võ Trung Len
X
 
 
11
Dương Công Thành
X
 
 
12
Lê Quang Trí
X
 
 
13
Nguyễn Tiến Dũng
X
 
 
14
Nguyễn Văn Minh
X
 
 
15
Đỗ Hùng
X
 
 

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
5. Đội tuyển Bóng chuyền
HLV: Thầy Bùi Ngọc Hùng – Thầy Nguyễn Văn Hùng
            Thành viên:

TT
Họ và Tên
Bóng chuyền nam
Bóng chuyền nữ
Ghi chú
1
Trần Ngọc Hùng
X
 
 
2
Lê Duy Quốc
X
 
 
3
Nguyễn Minh Tâm
X
 
 
4
Võ Quang Chương
X
 
 
5
Nguyễn Tùng Lâm
X
 
 
6
Nguyễn Văn Định
X
 
Đội trưởng
7
Nguyễn Văn Minh
X
 
 
8
Nguyễn Đức Thọ
X
 
 
9
Nguyễn Văn Thái
X
 
 
10
Trương Trọng Trí
X
 
 
11
Đăng Văn Vinh
X
 
 
12
Nguyễn Đông Khôi
X
 
 
13
Nguyễn Ngọc Hậu
X
 
 
14
Lê Hoàng Được
X
 
 
15
 
X
 
 

            Đồng phục: Đen – Đỏ
 
* Lưu ý: Danh sách có thể thay đổi đến trước giờ thi đấu trận đầu tiên mỗi nội dung.
 
                                                            Tp.HCM Ngày 12 tháng 04 năm 2010
P. Trưởng Khoa
TS.Bùi Ngọc Hùng                         

Số lần xem trang: 12107
Nhập ngày: 12-04-2010
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2010

Liên kết doanh nghiệp