ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
ĐẠI HỘI XIV (2010 – 2012)
---o0o---
 
 
TP.HCM, ngày 22 tháng 03 năm 2010

 
DANH SÁCH GIỚI THIỆU ỨNG CỬ VIÊN VÀO BCH ĐOÀN TRƯỜNG
ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM NHIỆM KỲ XIV (2010-2012)
ĐƠN VỊ KHOA: CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
 
 

Họ và tên
Quê quán
Nơi ở hiện nay
Ngày tháng năm sinh
Dân tộc
Tôn giáo
Ngày vào Đoàn
Ngày vào Đảng
Trình độ
Chức vụ-Đơn vị công tác hiện nay
Chức vụ giới thiệu
Ghi chú
Nam
Nữ
Dự bị
Ch. Thức
Học vấn
Ch. môn
Ch. Trị
Ng. ngữ
Tin học
1
Lê Quang Trí
Vĩnh Long
TT Thực nghiệm, ĐH Nông Lâm
09.01.90
 
Kinh
Không
26.03.05
 
 
12/12
 
 
 
 
- UV BCH Đoàn Khoa
- UV Liên chi hội sinh viên Khoa
- Bí thư lớp DH08OT
 
 

 
TM. BTV ĐOÀN KHOA CK-CN
Ý kiến Chi bộ - BCN Khoa:                                                                                                                                                       BÍ THƯ
 
             (Đã ký)                                                                                                                                                                           (Đã ký)
 
PGS.TS. Trần Thị Thanh                                                                                                                                              Trương Quang Trường
 
 

Số lần xem trang: 12106
Nhập ngày: 02-04-2010
Điều chỉnh lần cuối:

Liên kết doanh nghiệp