ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC
 
CÁC MÔN CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ CHẾ BIẾN – BẢO QUẢN NSTP
 
  1. CƠ KHÍ CHĂN NUÔI
  2. CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI
  3. KỸ THUẬT SẤY

Số lần xem trang: 12317
Nhập ngày: 24-03-2010
Điều chỉnh lần cuối: 25-03-2010

Liên kết doanh nghiệp