BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ CÔNG NGHỆ

NHIỆM KỲ 2008 - 2010

 

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
CHI ĐOÀN
1
Trương Quang Trường
Bí thư
CBCC
2
Nguyễn Bá Vương
Phó bí thư
CBCC
3
Nguyễn Khoa Ty
Phó bí thư
DH05NL
4
Nguyễn Trí Nguyên
Ủy viên thường vụ
CBCC
5
Nguyễn Đức Tài
Ủy viên thường vụ
DH07CD
6
Đặng Phi Vân Hài
Ủy viên
CBCC
7
Nguyễn Văn Định
Ủy viên
DH06OT
8
Phạm Hữu Hạnh
Ủy viên
DH06TD
9
Trần Trương Kim
Ủy viên
DH05NL
10
Võ Thị Ngọc Lợi
Ủy viên
DH07CC
11
Nguyễn Ngọc Nam
Ủy viên
DH06CK
12
Hoàng Hữu Thắng
Ủy viên
DH06TD
13
Nguyễn Hồng Thanh
Ủy viên
DH06NL
14
Trần Trung Tín
Ủy viên
DH06CC
15
Trần Thị Nhật Trâm
Ủy viên
DH05TD

 

Số lần xem trang: 12118
Nhập ngày: 24-03-2010
Điều chỉnh lần cuối: 29-03-2010

Liên kết doanh nghiệp