THÔNG BÁO

 

           Vì lý do các ngành đăng ký tiếc mục quá ít, Đoàn Khoa Cơ khí quyết định dời lại thời gian tổ chức Hội diễn văn nghệ (16.01.2010).

       Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

BTV ĐOÀN KHOA 

Số lần xem trang: 12138
Nhập ngày: 15-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: 27-05-2010

Liên kết doanh nghiệp