CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
Ngành: Công nghệ Nhiệt lạnh
 
1.      Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo, có sức khỏe đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-         Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
-         Có trình độ tin học trình độ B, sử dụng tốt các phần mềm và ngôn ngữ lập trình chuyên ngành: Autocad, Visual Basic, Matlab,…
-         Có trình độ tiếng Anh B hoặc 350 điểm TOIEC hoặc 400 TOEFL. Có những kiến thức cần thiết về Ngoại ngữ chuyên ngành, để tiếp cận được các thông tin về xã hội, kỹ thuật và ngành công nghệ Nhiệt lạnh.
-         Có kiến thức về công nghệ, thiết bị các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt - lạnh phục vụ sản xuất và dân dụng, nhà máy điện, năng lượng.
-         Có kiến thức về vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống điều hòa không khí, hệ thống nhiệt - lạnh phục vụ sản xuất và dân dụng, nhà máy điện, năng lượng.
2.      Kỹ năng
-         Thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị, dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh.
-         Vận hành, khai thác, bảo trì các trang thiết bị thuộc lĩnh vực công nghệ nhiệt lạnh.
-         Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
-         Xây dựng được kế họach, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, điều hành tại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuộc các ngànhsản xuất nhiệt lạnh.
 
 
3. Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-         Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn các ngành sản xuất công - nông nghiệp.
-         Có tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
-         Có tính thần hợp tác và tính cộng đồng trong công việc và đời sống.
4. Hành vi
-         Chấp hành nghiêm chỉnh Chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Pháp lệnh, Pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế cơ quan.
-         Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của các cấp thẩm quyền.
-         Có tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ được giao.
-         Có bản lĩnh, tự tin, khẳng định năng lực đào tạo của bản thân.
 

Số lần xem trang: 12132
Nhập ngày: 08-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2010