CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Ngành:Cơ khí Nông Lâm
 
1. Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;
-         Có trình độ tin học trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mềm về Autocad, kỹ thuật lập trình ,…
-         Tiếng Anh đạt trình độ B hoặc 350 điểm TOEIC hoặc 400 TOEFL.
-         Có kiến thức của các quá trình, máy và thiết bị để sản xuất các chi tiết máy, máy cho các ngành sản xuất công – nông nghiệp.
-         Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị động lực gồm: ô tô máy kéo, máy điện…
-         Có kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các máy và thiết bị phục vụ cho việc cơ giới hóa một quá trình sản xuất nông nghiệp.
-         Có kiến thức về quản lý, lựa chọn các hệ thống máy phù hợp với quá trình sản xuất.
-         Có  kiến thức về bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục các nguyên nhân hư hỏng trong máy kéo, máy nông nghiệp.
2. Kỹ năng
-         Thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị, dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp.
-         Vận hành, khai thác, bảo trì các trang thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp.
-         Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
-         Xây dựng được kế họach, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, điều hànhtại các doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuộc các ngànhsản xuất công - nông nghiệp…
3. Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-         Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn các ngành sản xuất công - nông nghiệp.
-         Có tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
-         Có tính thần hợp tác và tính cộng đồng trong công việc và đời sống.
4. Hành vi
-         Chấp hành nghiêm chỉnh Chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Pháp lệnh, Pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế cơ quan.
-         Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của các cấp thẩm quyền.
-         Có tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ được giao.
-         Có bản lĩnh, tự tin, khẳng định năng lực đào tạo của bản thân.
 

Số lần xem trang: 12153
Nhập ngày: 08-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2010