CHUẨN ĐẦU RA ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
Ngành: Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm
 
1. Kiến thức
-         Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Đường lối cách mạng của Đảng Công sản Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
-         Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
-         Có trình độ tin học tương đương trình độ B; sử dụng thành thạo các phần mền về CAD/CAM – CNC, kỹ thuật lập trình PLC,…
-         Tiếng Anh đạt trình độ B hoặc 350 điểm TOEIC hoặc 400 TOEFL.
-         Có kiến thức của các quá trình, máy và thiết bị để sản xuất các chi tiết máy, máy cho các ngành sản xuất công – nông nghiệp, xử lý chất thải trong sinh họat và đời sống.
-         Có kiến thức của các quá trình, máy và thiết bị để sản xuất, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm và các mối quan hệ kỹ thuật – công nghệ – kinh tế giữa các công đoạn sản xuất.
-         Các phương pháp thiết kế, các biện pháp tổ chức, vận hành, khai thác các máy móc và thiết bị sản xuất, bảo quản chế biến nông sản thực phẩm, xử lý chất thải trong sản xuất và sinh họat.
-         Các phương pháp thiết kế dây chuyền công nghệ, nhà máy phục vụ sản xuất công – nông nghiệp.
-         Các kiến thức về bảo dưỡng các trang thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất thuộc các lĩnh vực cơ khí, lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm, lĩnh vực xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường.
 
2. Kỹ năng
-         Thiết kế, chế tạo, lắp ráp máy và thiết bị, dây chuyền sản xuất và các trang thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường,…
-         Vận hành, khai thác, bảo dưỡng các trang thiết bị thuộc lĩnh vực cơ khí trong các ngành sản xuất công – nông nghiệp, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường,…
-         Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.
-         Trình bày, giải đáp và phản biện các vấn đề thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo máy hay cơ khí phục vụ sản xuất.
-         Xây dựng kế họach, lập dự án phát triển sản xuất, tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất thuộc các ngành chế tạo cơ khí, công nghiệp chế biến, xây dựng, hoá chất, xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường…
3. Thái độ
-         Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, có ý thức tổ chức kỷ luật và tác phong công nghiệp.
-         Có phương pháp làm việc khoa học, tư duy sáng tạo, biết phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn các ngành sản xuất công - nông nghiệp.
-         Có tinh thần học tập không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
-         Có tính thần hợp tác và tính cộng đồng trong công việc và đời sống.
4. Hành vi
-         Chấp hành nghiêm chỉnh Chủ trương đường lối, Nghị quyết của Đảng và Chính phủ, Pháp lệnh, Pháp luật của Nhà nước, Nội quy, Quy chế cơ quan.
-         Chấp hành sự phân công, điều động trong công tác của các cấp thẩm quyền.
-         Có tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác, nhiệm vụ được giao.
-     Có bản lĩnh, tự tin, khẳng định năng lực đào tạo của bản thân.

Số lần xem trang: 12135
Nhập ngày: 08-01-2010
Điều chỉnh lần cuối: 02-12-2010