Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 87
Toàn hệ thống: 629
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

   Kết quả thi đấu các môn bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông và đá cầu của SV Khoa năm 2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM
ĐOÀN KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------
ÑHNL, ngaøy 15 thaùng 11 naêm 2009

GIẢI THƯỞNG HỘI THAO CẤP KHOA NĂM HỌC 2009
 
 
GIẢI
LỚP
TIỀN THƯỞNG
KÝ NHẬN
1. Bóng đá
 
 
 
Giải I
DH08OT
150.000 đồng
 
Giải II
DH06TD
120.000 đồng
 
Giải III
DH07CD
100.000 đồng
 
Giải phong cách
DH07OT
50.000 đồng
 
2. Bóng chuyền
 
 
 
Giải I
DH06OT
150.000 đồng
 
Giải II
DH07NL
120.000 đồng
 
Giải III
DH07CD
100.000 đồng
 
Giải phong cách
0
0
 
3. Bóng bàn
 
 
 
a) Đơn nam
 
 
 
Giải I
DH08OT
80.000 đồng
 
Giải II
DH06CC
60.000 đồng
 
Giải III
DH09CD
40.000 đồng
 
b) Đôi nam
 
 
 
Giải I
DH06CC
100.000 đồng
 
Giải II
DH09OT
70.000 đồng
 
Giải III
DH08OT
50.000 đồng
 
4. Cầu lông
 
 
 
a) Đơn nam
 
 
 
Giải I
DH07OT – Đỗ Đình Hòa
80.000 đồng
 
Giải II
DH06CD – Trần Mẫn Minh Quân
60.000 đồng
 
Giải III
0
0
 
b) Đôi nam
 
 
 
Giải I
DH07OT – Hòa - Cơ
100.000 đồng
 
Giải II
DH06CD – Hùng -Phú
70.000 đồng
 
Giải III
DH08OT – Tuấn-Đăng
50.000 đồng
 
c) Đơn nữ
 
 
 
Giải I
DH06CD – Nguyễn Thị Hương
80.000 đồng
 
Giải II
DH08NL – Hoàng Hiệp Hòa
60.000 đồng
 
Giải III
DH06CD – Trịnh Thị Thảo
40.000 đồng
 
d) Đôi nam nữ
 
 
 
+ Giải nhất
DH06CD Quân - Hương
100.000 đồng
 
+ Giải nhì
DH08CK Kính – Diệu
70.000 đồng
 
+ Giải ba
DH06CD Phong – Thảo
50.000 đồng
 
5. Đá cầu
 
 
 
a) Đơn nam
 
 
 
+ Giải nhất
DH06NL
80.000 đồng
 
+ Giải nhì
DH09CD
60.000 đồng
 
+ Giải ba
DH08OT, DH07CK
40.000 đồng
 
b) Đơn nữ
 
 
 
+ Giải nhất
0
0
 
+ Giải nhì
0
0
 
+ Giải ba
0
0
 
c) Đôi nam
 
 
 
+ Giải nhất
DH06OT
100.000 đồng
 
+ Giải nhì
DH06NL
70.000 đồng
 
+ Giải ba
DH07TD
50.000 đồng
 
 
TỔNG CỘNG
2.350.000đ
 
                                                                                    
TM. BTV ĐOÀN KHOA CK-CN
           Bí thư
 
 
 
                                                                                                       TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG
 

Số lần xem trang: 8745
Điều chỉnh lần cuối:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016 (11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013 (17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường" (15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị (21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012 (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một chín bảy tám

Xem trả lời của bạn !