Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 82
Toàn hệ thống: 1828
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Hội diễn SV Khoa diễn ra nhằm kỷ niệm 33 năm năm ngày thành lập Khoa Cơ khí – Công nghệ (8/12/1976 – 8/12/2009), chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông Lâm TP.HCM lần III (2009 – 2011) và Đại hội VIII Hội Sinh viên Việt Nam (2009 – 2013). Góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang tuổi trẻ Việt Nam và của tuổi trẻ Đại học Nông Lâm TP.HCM.

Nội dung chi tiết như thông báo!

ÑOAØN TNCS HOÀ CHÍ MINH
BCH TP. HOÀ CHÍ MINH
ÑOAØN TRÖÔØNG ÑH NOÂNG LAÂM TP HCM
ÑOAØN KHOA CÔ KHÍ - COÂNG NGHEÄ
------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
------------
 
TPHCM, ngaøy 20 thaùng 9 naêm 2009

 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ
NĂM HỌC 2009 – 20010
                       
1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
          Kỷ niệm 33 năm năm ngày thành lập Khoa Cơ khí – Công nghệ (8/12/1976 – 8/12/2009), chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Nông Lâm TP.HCM lần III (2009 – 2011) và Đại hội VIII Hội Sinh viên Việt Nam (2009 – 2013). Góp phần ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang tuổi trẻ Việt Nam và của tuổi trẻ Đại học Nông Lâm TP.HCM. Hội thi văn nghệ truyền thống khoa năm 2009 diễn ra nhằm:
-         Tạo cơ hội cho đoàn viên, thanh niên trong khoa sinh hoạt với nhau, từ đó hiểu nhau hơn, cùng sinh hoạt, học tập với lý tưởng tốt đẹp, xây dựng một tập thể sinh viên vừa giỏi, vừa trẻ trung, năng động.
-         Đẩy mạnh và phát triển phong trào văn hoá văn nghệ mang đậm nét dân tộc, phong phú, lành mạnh, góp phần xây dựng phong trào chung của nhà trường.
-         Thông qua hội thi văn nghệ, phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn nghệ bổ sung vào đội tuyển văn nghệ của khoa, tham gia các giải văn nghệ cấp trường sắp tới.
-         Thực hiện kế hoạch năm của Đoàn khoa Cơ khí – Công nghệ.
 
2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM
          Thời gian: Lúc 18 giờ 30          Ngày 05 tháng 12 năm 2009 (thứ 7)
          Địa điểm:    Hội trường lớn (P100 – Khu Phượng Vỹ)
 
3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC
-         Thành lập các đội văn nghệ theo từng ngành trong Khoa (6 ngành) nhằm tạo sự đoàn kết trong sinh viên từng ngành, tổ chức thi theo chương trình ngành.
-         Các đội đăng ký chủ đề cho BTC: chủ đề về ca ngợi truyền thống cách mạng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, quê hương đất nước, mái trường, thầy cô, tuổi trẻ với tình yêu chung thuỷ, cao đẹp,…
-         Các đội tham dự hội thi phải bám sát mục đích, yêu cầu, chủ đề của hội thi và tuân thủ chấp hành tốt nội quy, qui định của BTC. Chỉ được hát bài hát trong danh mục cho phép.
-         Các đội đăng ký chương trình theo các nội dung sau: đơn ca; song ca; tốp ca; múa - kịch – hoạt cảnh để tham gia chấm giải. Riêng các tiếc mục: thời trang, nhảy hiện đại, độc tấu ghita, thổi sáo,… không tham gia xét giải, chỉ xét giải riêng của BTC.
-         Thời gian mỗi đội biểu diễn: 20 phút
-         Các đội dự thi theo hình thức bốc thăm thứ tự trình diễn, nếu đội nào không có mặt khi đang thực hiện chương trình thì coi như đội đó không tham gia.
 
4. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG:
          Ban Giám Khảo cho điểm theo thang điểm 100 (100 điểm) cho tất cả các thể hoại.
           Trong đó:
-         Thời gian qui định: 20 phút cho mỗi đội.
-         Hát:              Đúng lời:                                           25 điểm
Cao độ:                                              25 điểm
Đúng nhịp:                                          25 điểm
Phong cách biểu diễn:                      15 điểm
Trang phục:                                        10 điểm
     - Múa:     Bám sát chủ đề minh họa                          40 điểm
                   Động tác khó                                                30 điểm
                   Lặp lại (không quá 6 lần mỗi động tác)       30 điểm
   - Kịch       Chủ đề; Thắt và mở nút; Tình huống,…
   - Hoạt cảnh        Chủ để; Tình huống-giải quyết,…
 
5. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Thể loại đơn ca, song ca, tốp ca, múa–kịch–hoạt cảnh: gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì và 1 giải ba.
- Các tiết mục không chấm giải, chỉ xét giải đặc biệt của BTC.
- Giải đồng đội: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích.
 
6. BAN TỔ CHỨC
- Đ/c Trương Quang Trường                        Trưởng ban
- Đ/c Nguyễn Trí Nguyên                             Phó ban
- Đ/c Nguyễn Đức Tài                                  Phó ban
- Đ/c Nguyễn Thanh Phong                          Uỷ viên
- Các đồng chí trong BCH Đoàn Khoa         Uỷ viên
 
7. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
-         Ngày 24/09/2009 họp BCH Đoàn khoa, triển khai đến các chi đoàn.
-         Ngày 25/09/2009 xin ý kiến chỉ đạo của Ban Chủ Nhiệm Khoa.
-         Ngày 15/11/2009 Hạn chót đăng ký chương trình
-         Ngày 25/11/2009 bốc thăm thứ tự diễn.
-         Ngày 02/12/2009 dợt với dàn nhạc.
-         Ngày 05/12/2009 Diễn văn nghệ.
-         Ngày 7/12/2009 họp rút kinh nghiệm.
 
          Treân ñaây laø keá hoaïch hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2009-2010. Ñeà nghò caùc chi Ñoaøn thoâng baùo roäng raõi trong sinh vieân vaø thöïc hieän toát keá hoaïch naøy.
 
                                                                     TM. BTV ĐOÀN KHOA CK-CN
Bí thư
                                                                    TRÖÔNG QUANG TRÖÔØNG
 

Số lần xem trang: 12104
Điều chỉnh lần cuối: 29-11-2009

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Tổ chức Đoàn Khoa NK 2014-2016 (11-12-2014)

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA 2013 (17-05-2013)

Huy động lực lượng tham gia "Tư vấn sức khỏe học đường" (15-04-2013)

Thông báo kế hoạch Tổ chức hội trại và văn nghệ truyền thống năm 2013 (17-03-2013)

Kế hoạch tổ chức phát triển Đoàn viên đợt 1 NH 2012-2013 (17-12-2012)

Thông báo tổ chức hội thảo “Con đường thành công – Nghệ thuật giao tiếp đỉnh cao” (03-12-2012)

Tài liệu và Ngân hàng câu hỏi cho 6 bài lý luận chính trị (21-11-2012)

Thông báo tổ chức Nét đẹp sinh viên Nông Lâm lần VII – năm 2012 (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” cho SV khoa CK (15-11-2012)

Thông báo tổ chức lớp học “6 bài lý luận chính trị” (03-11-2012)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm năm sáu

Xem trả lời của bạn !